Geïnterneerden moeten uit gevangenis in 2019

Gevangenis-GentGeïnterneerden moeten uit gevangenis

Tegen 2019 moeten alle geïnterneerden, die momenteel in de gevangenis verblijven, een plaats hebben in een psychiatrisch centrum. Dat blijkt uit een vraag van N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot aan minister van Justitie Koen Geens. Het ambitieuze plan moet ervoor zorgen dat geïnterneerden de juiste hulp en begeleiding krijgen.

In onze gevangenissen zitten heel wat geïnterneerden. Zij worden van hun vrijheid beroofd omwille van het algemeen belang of voor de algemene of bijzondere veiligheid.

“Maar geïnterneerden horen niet thuis in de gevangenis”, legt Uyttersprot uit. “Zij hebben een hoge nood aan zorg en beveiliging. In de gevangenissen is er te weinig personeel dat opgeleid is om met deze mensen om te gaan en om hen een degelijke zorg te bieden.”

Meer aandacht voor geïnterneerden

De opvang en verzorging van geïnterneerden krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. Zo opende in september vorig jaar het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent en in 2016 opent er een gelijkaardig centrum in Antwerpen. “In deze centra worden zij goed begeleid en krijgen ze de juiste zorg en therapie, waarbij de klemtoon op hervalpreventie ligt”, aldus Uyttersprot. Het doel is om hen – na een doorloop in een gespecialiseerd centrum – te laten doorstromen naar andere zorgvoorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, met als einddoel de re-integratie in de maatschappij.

Uit gevangenis tegen 2019

Uyttersprot wou van minister Geens weten op welke termijn hij een einde wil stellen aan de internering in de gevangenis. Geens antwoordde dat hij nog tijdens deze legislatuur alle geïnterneerden uit onze gevangenissen wil laten uitstromen. Uyttersprot reageert tevreden. “Er is de voorbije jaren veel te weinig aandacht besteed aan de zorg en opvang van geïnterneerden. Ik vind het dan ook heuglijk nieuws te horen dat de minister er alles aan zal doen om tegen 2019 alle geïnterneerden die momenteel in de gevangenis zitten, een plaats te geven waar ze recht op hebben: een forensisch psychiatrisch centrum.”