Liberale Vakbond vindt de tax shift niet rechtvaardig

ACLBVDe Liberale Vakbond vindt de tax shift niet rechtvaardig ! Grote vermogens glippen opnieuw door de mazen van het fiscaal net.

De ACLVB nam deze morgen akte van een akkoord over de begrotingsonderhandelingen en de tax shift. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, is de ACVLB wederom ongerust over het bereikte onevenwicht in dit akkoord. Voor de ACLVB is deze tax shift – waarover reeds maanden werd gedebatteerd – een gemiste kans en slecht een flauw afkooksel geworden waar enkel de consumenten en niet de grote vermogens geviseerd worden.

De werkgeversbijdragen op de lonen dalen van 33% naar 25%. Lineair en zonder enige vorm van garantie op tewerkstelling. Arbeidsintensieve sectoren die reeds in moeilijk vaarwater zitten qua tewerkstelling, genieten bovendien reeds van aanzienlijke loonlastenverlaging. De regering Michel tekent hier een blanco cheque voor een verrijking van het bedrijfsleven en een verarming van onze sociale zekerheid. Akkoord, de wijziging in de belastingschijven voor de lage- en middeninkomens is toe te juichen doch de concrete uitwerking en de impact ervan laat nog veel vragen open. Een ‘versterkte’ Kaaimantaks en een speculatietaks van ocharme 6 maanden, zal budgettair nauwelijks impact hebben, net zomin een verhoging met 2% van de roerende voorheffing.

De btw-‘her’hoging van de elektriciteit van 6% naar 21%, een basisproduct van elke Belg, is zonder meer betreurenswaardig en deze lineaire belastingverhoging zal door iedereen gevoeld worden, maar vooral door de lage inkomens.

Onze sociale zekerheid wordt bovendien opnieuw geslachtofferd in de begrotingsdebatten. In de uitkeringen wordt opnieuw gesnoeid. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wordt nog wat versneld voor wie minder dan 25 jaar beroepsverleden kan aantonen. De bruggepensioneerden komen opnieuw in het vizier van deze regering. Ook het overheidsapparaat zou het opnieuw met € 700 mio minder moeten stellen. Onwaarschijnlijk in deze tijden waar elke overheidsdienst al enkele jaren op haar tandvlees zit.

Deze rist van maatregelen is niet hetgene de ACLVB verwacht had van de tax shift. Een tax shift zou andere vermogensbronnen moeten aanboren. De ACLVB stelt vast dat de regering opnieuw kiest voor een besparingsbeleid gecombineerd met lineaire consumptiebelastingen. Afgezien van enkele schaafwonden, ontspringen de vermogenden opnieuw de dans.