Nationale Feestdag is een volksfeest

belgvlagNationale Feestdag: een volksfeest

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op 21 juli organiseren de Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Defensie en de FOD Binnenlandse Zaken een reeks activiteiten voor het grote publiek. Het doel is van deze dag een groot volksgebeuren te maken waarvan alle burgers kunnen meegenieten in het Warandepark, in het hart van Brussel.

Premier Charles Michel: ’21 juli is een uitgelezen kans om onze instellingen dichter bij de mensen te brengen. De Nationale Feestdag wil ook hulde brengen aan de mannen en vrouwen bij Defensie en de diverse veiligheidsdiensten die, elke dag weer, waken over de ordehandhaving en veiligheid. Dit jaar waren hun taken talrijker dan ooit, zowel binnen onze landsgrenzen als daarbuiten. Meer dan 4000 militairen hebben de afgelopen maanden een belangrijke bijdrage geleverd aan de wereldwijde vredesoperaties onder NAVO-, VN- of EU-vlag. In eigen land heeft Defensie versterking geboden aan de politiediensten voor een aantal specifieke bewakingsopdrachten. Hun snelle en doeltreffende optreden werd ten zeerste gewaardeerd door onze landgenoten, die een leger zagen met toegewijde, daadkrachtige en geëngageerde manschappen.’

MAANDAG 20 JULI 2015

19.30 u – Bal National op het Vossenplein

Op initiatief van de Kanselarij van de Eerste Minister zal vanaf 19u30 de 13de editie plaatsvinden van het Bal National op het Vossenplein in de Marollenwijk. U kunt er gratis optredens bijwonen en zelf een dansje wagen tijdens het grootste bal populaire van ons land. Op de affiche staan dit jaar onder meer Nicole & Hugo, Grote Jojo, Lou & The Hollywood Bananas en The Planes. Meer inlichtingen over het Bal National vindt u op www.balnational.be.

 

20 u – Prelude tot de Nationale Feestdag – BOZAR

Gratis optreden in het Paleis voor Schone Kunsten in bijzijn van de Koninklijke familie en met steun van de Kanselarij van de Eerste Minister. Onder de muzikale leiding van Hans Graf begeleidt het Nationaal Orkest van België Mateusz Borowiak, de derde laureaat van de Koningin Elizabethwedstrijd voor Piano 2013 en brengt het onder meer het tweede concerto van Johannes Brahms. Meer inlichtingen vindt u op de website van de Bozar: www.bozar.be.

DINSDAG 21 JULI 2015

 10 u – Te Deum in de kathedraal van Sint-Michiels en Sint-Goedele

Het traditionele Te Deum van 21 juli zal om 10 uur plaatsvinden in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in bijzijn van de Koninklijke familie en de Overheden van het Land.

Van 10 tot 16 u – Opendeurdag van het Kabinet van de Eerste Minister – Wetstraat 16

Voor de allereerste keer organiseert de Eerste Minister een rondleiding in de Wetstraat 16. Tijdens het bezoek, dat doorspekt is met anekdotes uit de wandelgangen van de ‘16’, krijgen de bezoekers onder meer het kantoor van de Premier en de zaal van de Ministerraad te zien. Bezoeken kan enkel na reservatie. De inschrijvingen zijn inmiddels afgesloten. Meer inlichtingen vindt u in de folder over de Wetstraat 16, die beschikbaar is op de website www.kanselarij.belgium.be.

Vanaf 10 u – Feest in de Warande – Warandepark/Zavel en omgeving

Van 10 tot 23 uur vindt het Feest in de Warande plaats tussen het Justitiepaleis en het Federaal Parlement, via de Regentschapsstraat, de Zavel, het Koningsplein en het Warandepark. Er is een brede waaier van gratis animatie (reuzenparade, folklore, spelactiviteiten…). Kerken en musea in de wijk zetten hun deuren open en verscheidene folkloregroepen komen mee feesten. Defensie, Politie, de Europese Commissie en verscheidene Federale Overheidsdiensten zullen eveneens op de afspraak zijn. In het Warandepark zal de hele dag muziek weerklinken. Concreet betekent dit:

  • Poelaertplein: ‘politiedorp’ van de federale en lokale politie
  • Regentschapsstraat: ’defensiedorp’ met talrijke demonstraties en initiaties
  • Zavel: de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken organiseert het ‘IBZ veiligheidsdorp’ met onder meer demonstraties van de Civiele Bescherming, de DBDMH van Brussel en de Jonge Brusselse Brandweerlieden.
  • Koningsplein: defensiedorp (met o.a. een F16-vliegsimulator, een RHIB-boot van de Marine…) en Europees dorp
  • Coudenberg: defensiedorp (met o.a. het ‘Peacekeeper’-spel, klimtoren en stand met nachtkijkers…)
  • In het kader van het Europees Jaar voor Ontwikkeling nodigt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken u uit op zijn stand voor ontwikkelingssamenwerking.
  • Verscheidene overheidsinstellingen en musea nemen ook deel aan de feestelijkheden en openen daarom hun deuren: synagoge, kerken, Rekenhof, musea, het Paleis van Karel van Lotharingen en de protestante kapel.

Meer inlichtingen vindt u op de website van Brussel Promotie www.sibp.be

 

Van 11 tot 19 u – Bezoek aan het Federaal Parlement – Paleis der Natie

Ook het Federaal Parlement opent zijn deuren voor het publiek. Een geleid bezoek brengt u van de Kamer naar de Senaat via de commissiezalen en de verscheidene conferentie- en leeszalen. Meer inlichtingen op de website van de Kamer: www.dekamer.be.

16 u – Militair en burgerlijk defilé – Warandepark en omgeving

Het traditionele militaire defilé zal plaatsvinden op het Paleizenplein. Het thema voor dit jaar is ‘Samenwerken’. Daarbij komt de nadruk te liggen op het belang van de nauwe samenwerking tussen de militaire en burgerlijke componenten. Een opvallend voorbeeld hiervan was de steun die Defensie verleende aan de politiediensten in het kader van de bijzondere bewakings- en beschermingstaken naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de gebeurtenissen in Verviers in januari dit jaar. Praktische inlichtingen vindt u in de bijlagen (Word-document met nadere toelichting en PowerPoint met details over het defilé). Meer inlichtingen op de website van Defensie: www.mil.be.

Vanaf 18 u – Resto National – Vossenplein

Als ideale aanvulling op het Bal National van de avond voordien worden vanaf 18 uur de tafels gedekt voor de 4de editie van Resto National op het Vossenplein, met een groot mossel-frietfestijn onder begeleiding van majorettes, fanfares en accordeons. Meer inlichtingen vindt u op de website van Resto National: www.restonational.be.

23 u -Vuurwerk – Paleizenplein

De Kanselarij van de Eerste Minister organiseert ter afsluiting van deze feestelijke dag een groots muzikaal vuurwerk dat wordt afgestoken vanuit de tuin van het Paleis der Academiën. Het publiek kan het vuurwerk bewonderen vanop het Paleizenplein.