Actiris en VDAB – bemiddeling Brusselse werkzoekenden

vdabActiris en VDAB ondertekenen een samenwerkingsakkoord voor bemiddeling Brusselse werkzoekenden

Om de kansen op werk te verhogen voor de Brusselaars hebben Actiris en de VDAB op woensdag 1 juli een belangrijk samenwerkingsakkoord ondertekend. Dit akkoord zorgt ervoor dat Brusselse werkzoekenden met een Nederlandstalig beroepsperspectief door Actiris kunnen doorverwezen worden naar de VDAB Brussel voor een opleiding en/of bemiddeling naar werk. Actiris mandateert zo voor het eerst de VDAB om werkzoekenden ook naar een job te begeleiden.

Context
Een groot aantal vacatures in Brussel stelt eisen rond de kennis van het Nederlands. Kennis van het Nederlands is dan ook een belangrijke troef op de Brusselse arbeidsmarkt. En dit terwijl 35% van de Brusselse werkzoekenden bijna geen enkele kennis van het Nederlands heeft, 55% een zeer beperkte kennis, 9% een elementaire kennis en 1% een goede kennis. Bovendien gaat 16% van de actieve Brusselse bevolking werken in een van de andere gewesten (uitgaande pendel), waarvan 10,1% in het Vlaams Gewest.

Historiek
Het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap rond de samenwerking op vlak van tewerkstellingspolitiek, opleiding en het bevorderen van de mobiliteit van werkzoekenden, werd getekend op 15 juli 2011. Dit akkoord structureert de samenwerking tussen Actiris en de VDAB. Daarna is de uitwisseling tussen beide diensten intenser geworden. Vandaag werd een nieuw samenwerkingsakkoord voorgesteld aan de Raad van Bestuur van VDAB en het Beheerscomité van Actiris. Dit bevestigt de wil van Actiris en VDAB om nog nauwer en efficiënter samen te werken om zo tot een betere dienstverlening te komen ten voordele van de Brusselse werkzoekenden en de werkgevers in Brussel en Vlaanderen.

Inhoud van het akkoord
De doelstelling van dit akkoord is niet alleen de kansen van werkzoekenden verhogen dankzij een Nederlandstalig beroepsproject bij de VDAB, maar ook om hen een gestructureerde, coherente, vlotte en billijke bemiddeling werk te garanderen. De processen en operationele procedures, waaronder de inschrijvingsmogelijkheden en de begeleiding van Brusselse werkzoekenden door de VDAB, zullen gedefinieerd worden tegen ten laatste 30 september.
Actiris zal de VDAB mandateren om deze begeleiding van Brusselse werkzoekenden die een Nederlandstalig beroepsingschakelingstraject willen volgen, te organiseren en te realiseren. Hieraan is Brusselse gewestfinanciering gekoppeld.

Een win-win-akkoord
Het Vlaams Gewest kent een tekort aan arbeidskrachten in sommige sectoren. Tegelijkertijd, heeft het Brussels Gewest een groot aantal werkzoekenden. Maar de Brusselse werkzoekenden zijn niet altijd klaar voor de arbeidsmarkt en hebben soms nood aan een beroepsopleiding. Dankzij dit nieuw samenwerkingsakkoord, zullen de Brusselse werkzoekenden een beroep kunnen leren en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen terwijl ze ook hun kennis van het Nederlands verbeteren. Daarenboven kunnen ze ook doorverwezen worden door Actiris voor een arbeidsbemiddeling bij VDAB Brussel. Dit zorgt ervoor dat ze alle kaarten in handen hebben om beter aansluiting te vinden op de Brusselse en Vlaamse arbeidsmarkt.
VDAB partner van Actiris
Met dit nieuw samenwerkingsakkoord wordt VDAB de preferentiële partner van Actiris om Brusselse werkzoekenden met een Nederlandstalig beroepsperspectief te bemiddelen, en dit zowel in Brussel als in Vlaanderen.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters : “Brussel heeft een grote groep werkzoekenden die ook in aanmerking komt voor vacatures waarin kennis van het Nederlands een vereiste is. Helaas blijken zij soms onvoldoende van het job- en opleidingsaanbod van VDAB op de hoogte. Door deze nieuwe samenwerking tussen Actiris en VDAB zullen Brusselse werkzoekenden met Nederlandstalig potentieel beter begeleid worden naar dat aanbod. VDAB Brussel krijgt voor het Nederlandstalig aanbod in Brussel een meer centrale rol, wat de eenduidigheid en de klantvriendelijkheid voor de Brusselse werkzoekenden ten goede zal komen.”

Brussels minister van Werk Didier Gosuin : “Vlaanderen en Brussel zien samenwerken rond een gemeenschappelijke uitdaging is een positieve stap voor de toekomst van de Brusselaars. Vlaanderen wordt geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten en heeft nood aan competente werkkrachten. Brussel beschikt over deze werkkrachten. Ze zijn daarom niet allemaal klaar voor de arbeidsmarkt. Soms ontbreekt het hen aan vaardigheden, vaak talenkennis. Dankzij dit akkoord, zal Actiris de VDAB kunnen mandateren om de vaardigheden van de Brusselse werkzoekenden beter te ontwikkelen.”

Gedelegeerd bestuurder VDAB Fons Leroy : “Brusselse werkzoekenden kunnen vanaf nu gebruik van de dienstverlening van de VDAB. Dat betekent dat matching op basis van competenties en rechtstreekse bemiddeling naar vacatures in Vlaanderen nu ook mogelijk wordt voor hen”

Directeur-generaal Actiris Grégor Chapelle : “Dit akkoord staat voor een omwenteling in het partnership tussen Actiris en de VDAB in Brussel. We verlaten een vorm van institutioneel wantrouwen om te gaan voor een wederzijds operationeel vertrouwen in het direct belang van de Brusselse werkzoekenden.”