Op 1 juli verlaagt de prijs van 62 originele geneesmiddelen

0
981

pillen1Op 1 juli verlaagt de prijs van 62 originele geneesmiddelen

Vandaag, op 1 juli, verlaagt de prijs van 62 originele geneesmiddelen buiten octrooi. Het gaat onder meer om antikankermiddelen en therapieën die inwerken op het afweersysteem, om infectiewerende geneesmiddelen en medicatie voor aandoeningen aan het zenuwstelsel, het cardiovasculair systeem en het ademhalingsstelsel. Alle prijsdalingen van vandaag, zowel op originele als op generische geneesmiddelen, leiden – op jaarbasis – tot een besparing van 38,7 miljoen EUR voor de ziekteverzekering en een besparing van 4,9 miljoen EUR voor de Belgische patiënt.

“Het Belgische systeem van prijsdalingen op oudere geneesmiddelen is, door de jaren heen samen door de overheid en de farmaceutische sector uitgewerkt, en werkt uitstekend”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be. “Enerzijds kan de patiënt zijn vertrouwde geneesmiddel aan een veel lagere prijs bij de apotheek ophalen, en tegelijk komt er budgetaire ruimte vrij in de begroting van de ziekteverzekering om nieuwe innovatieve geneesmiddelen terug te betalen. Op deze manier blijven we er voor zorgen dat het geneesmiddelenbudget onder controle blijft, terwijl de nieuwste behandelingen toegankelijk blijven voor patiënten in België”.

Technische achtergrond :
Deze prijsdalingen op 1 juli 2015 zijn niet het gevolg van nieuwe besparingsmaatregelen maar wel van verschillende, reeds in het verleden opgelegde besparingsmaatregelen met een wederkerend effet. Wanneer een nieuw generiek geneesmiddel op de markt verschijnt, opent zich een zogenaamde “cluster” in de RIZIV-referentieterugbetaling en daalt de prijs van een origineel geneesmiddel meteen met 32,5% tot 41% (afhankelijk van de vergoedingscategorie).

In de 6 daarop volgende jaren neemt de prijs steeds verder af. Zes jaar na het openen van de cluster is de prijs gedaald met 48% tot 60%, in vergelijking met de originele prijs. Er zijn ook prijsdalingen op originele geneesmiddelen die reeds 12 of 15 jaar worden terugbetaald en bijkomende prijsdalingen op biologische geneesmiddelen. Tenslotte zijn er ook enkele vrijwillige prijsdalingen, onder meer om tot de groep van de “goedkoopste geneesmiddelen” te kunnen behoren.