Heraanleg Den Dollar in Ninove afgerond

werkenHeraanleg Den Dollar in Ninove afgerond

Na 1 jaar en 10 maanden van ingrijpende werken is de heraanleg van Den Dollar op zondag 14 juni afgerond. Ninove is twee gevaarlijke punten armer en
een veilig en overzichtelijk verkeersplein rijker. In dit project ging extra aandacht naar veilig fietsen en wandelen, vlot verkeer en een aangename
leefomgeving. Niettegenstaande de werken uitgebreid zijn met de heraanleg van de Brakelsesteenweg en de Albertlaan, zijn ze toch binnen de voorziene
termijn afgerond. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de weggebruikers, de inwoners en ondernemers in Ninove bedanken voor hun geduld tijdens de werken.

*De werken op een rij*

De onoverzichtelijk situatie van vier kruispunten, waarvan twee met verkeerslichten, heeft plaats gemaakt voor een verkeersplein waar het verkeer
in één richting rond rijdt en een dubbelrichtingsfietspad langs de rijweg.

Brede comfortabele fietspaden, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers, een verkeersluw middeneiland, een gescheiden rioleringsstelsel en goed uitgeruste bushaltes maken het geheel af. Het agentschap maakte van de gelegenheid gebruik om ook de Albertlaan en de Brakelsesteenweg van een nieuwe wegdek en veilige fietspaden te voorzien.

*De werken in cijfers*

* start werken: 3 september 2013
* einde werken: 14 juni 2015
* 300 werkdagen
* 2 gevaarlijke punten weggewerkt
* 2,3 km nieuw wegdek
* 4,6 km nieuw fietspad
* 3,6 km nieuwe riolering
* 250 grindpalen voor stabielere grond
* 3 zones met verontreinigde grond gesaneerd

*Bedankt aan alle inwoners, ondernemers en weggebruikers!*

Langdurige werken met een grote impact zijn een ware beproeving voor al wie woont, werkt, school loopt of vaak met de (vracht)wagen passeert in Ninove. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in de eerste plaats alle omwonenden en ondernemers uit de omgeving van de werfzone bedanken voor hun geduld tijdens de werken. Daarnaast ook bedankt aan alle weggebruikers voor hun begrip!