Hagelstorm tussen 7 en 9 juni 2014 erkend als ramp

hagelstormGent – Hagelstorm tussen 7 en 9 juni 2014 erkend als ramp

De hagelstorm van 7, 8 en 9 juni 2014 is erkend als algemene ramp. Getroffenen kunnen vanaf 2 juni 2015 een dossier indienen bij het Rampenfonds en dit tot en met 30 september 2015.

Per Koninklijk Besluit van 7 mei 2015 werd de hagelstorm tussen 7 en 9 juni 2014 als algemene ramp erkend. Het grondgebied van Gent wordt volgens voornoemd Koninklijk Besluit als rampgebied erkend. Op 2 juni 2015 verscheen dit KB in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat de getroffenen vanaf nu hun dossiers voor het verkrijgen van een financiële tegemoetkoming kunnen indienen bij de Dienst Rampenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1, 9000 Gent. Aanvragen moeten ingediend worden op de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin het Koninklijk Besluit verschenen is in het Belgisch Staatsblad. In dit geval is de uiterste dag om deze aanvraag in te dienen 30 september 2015.

Hoe een schadedossier indienen?

– Via de aanvraagformulieren van het Rampenfonds kan een dossier ingediend worden. Deze formulieren kunnen gedownload worden via www.stad.gent/stormschade.

– Voor hulp bij het invullen van een schadedossier kunnen volgende documenten geraadpleegd worden op www.stad.gent/stormschade:

– checklists voor het invullen van de formulieren

– een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden

– een leidraad ‘Vademecum algemene rampen – Zo wordt uw dossier sneller afgehandeld’

Deze documenten kunnen ook afgehaald worden op volgende adressen:

– aan het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gent-Centrum, AC Zuid (lokaal 307), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, e-mail [email protected]

Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur.

– in het Dienstencentrum Oostakker, Oostakkerdorp 3, 9041 Oostakker, tel. 09 255 98 98,

e-mail [email protected]

Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur.

– in het Mobiel Dienstencentrum te Sint-Kruis-Winkel (elke twee weken op donderdag van 10 tot 18 uur, aan de Georges De Baetsplaats, te beginnen met donderdag 4 juni).

Aandachtspunten bij het indienen

– Enkel de hagelstorm van 7, 8 en 9 juni 2014 is erkend als ramp. Vul zeker één van deze data in wanneer u door de storm schade leed.

– Het is in uw voordeel om het dossier zo volledig mogelijk in te dienen.

– Verstuur het dossier bij voorkeur in tweevoud en aangetekend naar de Dienst Rampenfonds voor Oost-Vlaanderen (Kalandeberg 1, 9000 Gent). De Stad Gent neemt geen dossiers in ontvangst.

– Maak voor uzelf een kopie van het dossier en houd dit goed bij.

Dossiers ingediend na 30 september 2015 zijn laattijdig en zullen worden geweigerd.

Hulp nodig bij het opmaken van uw dossier?

Voor hulp voor het opmaken van een dossier kunnen de burgers terecht bij medewerkers van de Stad Gent:

– Het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gent-Centrum: Zie de contactgegevens en openingsuren zoals eerder vermeld

– Het Dienstencentrum Oostakker, Oostakkerdorp 3, 9041 Oostakker

Enkel op afspraak bij Leïla Zerrouk: tel. 09 255 98 87, e-mail [email protected]