Europees antibioticagebruik moet drastisch dalen

pillenEuropees antibioticagebruik moet drastisch dalen

Het Europees Parlement wil meer maatregelen tegen de toenemende resistentie tegen menselijke en dierlijke antibiotica en infecties. Daarvoor heeft het Parlement vandaag een resolutie* aangenomen in het kader van het verhogen van patiëntveiligheid. Mark Demesmaeker, Europarlementslid (N-VA) en lid van de commissie Volksgezondheid, benadrukt het belang van nieuwe acties: “De snelle en massale verspreiding van infectieziekten vormt een van de belangrijkste globale uitdagingen. Onder meer België heeft een veel te hoog antibioticagebruik en een Europese aanpak kan bijdragen tot noodzakelijke veranderingen.”

In 2050 zullen naar schatting jaarlijks tien miljoen mensen sterven aan de gevolgen van resistente bacteriën, door een overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica. Hiernaast kampt volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Controle jaarlijks een op de twintig patiënten in Europese ziekenhuizen (4,1 miljoen) met zorginfecties, wat tot 37.000 dodelijke slachtoffers leidt. Vaak kan dit voorkomen worden door intensieve hygiëne en controleprogramma’s.

Demesmaeker: “De snelle en massale verspreiding van infectieziekten vormt een van de belangrijkste globale uitdagingen. Dat erkent ook het Wereld Economisch Forum in zijn rapport ‘Global Risks 2015′.” De resistentie tegen antibiotica speelt hierbij een cruciale rol. Het is dan ook terecht dat het Europees Parlement het gebruik van antibiotica drastisch wil doen dalen. De N-VA, met onder meer Louis Ide, pleit hier al langer voor.

De Europese Commissie formuleerde in 2009 enkele aanbevelingen voor de lidstaten om meer in te zetten op preventie en bestrijding van zorginfecties. Uit een verslag van de Commissie blijkt dat België slechts zeven van de dertien voorgestelde maatregelen geïmplementeerd heeft. Ons land bevindt zich daarmee in de grijze middenmoot. “Het verslag toont duidelijk aan dat de lidstaten ongelijke vooruitgang boeken. Heel Europa moet actie ondernemen, anders blijft het dweilen met de kraan open. Resistente bacteriën kennen immers geen grenzen. Een gebrek aan inspanningen van de ene lidstaat ondermijnt het werk van de andere lidstaat”, besluit Demesmaeker.

* Het Parlement reageert met deze resolutie onder meer op het tweede uitvoeringsverslag van de Aanbeveling aan de Raad over patiëntveiligheid: http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/ec_2ndreport_ps_implementation_nl.pdf