...

Betoging tegen de Gay Pride

mars voor het gezinDe Mars voor het Gezin betoogt tegen de Gay Pride

Pro Familia organiseert aanstaande zaterdag 16 mei op de Groenplaats te Antwerpen (15u) een “Mars voor het Gezin”. Pro Familia wil hiermee vooral een tegenhanger zijn van de zogenoemde “Gay Pride”, die op datzelfde moment in Brussel plaatsvindt. In het organiserende comité bevinden zich vooral katholieken die zich zorgen maken over de maatschappelijke koers van zowel het burgerlijk huwelijk als de binnenkerkelijke discussie over het klassieke gezin. Een gezin met een vader, moeder en vele kinderen, zoals dat door de eeuwen heen bestaan heeft, maar nu binnen de samenleving, politiek en de Kerk ter discussie staat.

Pro Familia nodigt alle mensen van goede wil, van elk geloof, afkomst en levensovertuiging uit om te komen deelnemen aan de Mars voor het Gezin ter bevordering voor nadrukkelijk het katholieke concept van het gezin. Ook wil Pro Familia niet neutraal zijn tegenover de Gay Pride en wil duidelijk zijn stem verheffen tegen de Gay Pride in de meest strenge bewoordingen.

Pro Familia is een initiatief van lekengelovigen en is nadrukkelijk niet gelieerd aan welke specifieke kerkelijke orde dan ook. Pro Familia plaatst zichzelf binnen de Katholieke Kerk die Paus Franciscus als hoofd kent.

Meer info: www.marsvoorhetgezin.be