Gent – Eerste resultaten sensibiliseringsacties zone 30 zijn gekend

30Gent – Eerste resultaten sensibiliseringsacties zone 30 zijn gekend

Sinds woensdag 22 april 2015 is het volledige gebied binnen de R 40 één grote zone 30. Onder de noemer ‘Gent daagt uit’ moeten de Gentenaars en de andere chauffeurs zich bewust worden van deze algemene snelheidsnorm. Om dit kracht bij te zetten organiseert de politie in mei sensibiliseringsacties. De eerste resultaten van die acties zijn ondertussen gekend. Vanaf juni zal de politie boetes uitschrijven voor wie te snel rijdt.

De voorbije dagen stelde de politie zich op verschillende plaatsen in Gent op met een flitsauto.
Chauffeurs die te snel reden, werden iets verder onderschept en kregen een waarschuwing en een flyer met meer informatie over de zone 30 en de campagne die er aan gekoppeld is.

Daags na de actie plaatste de politie een digitaal informatiebord in de straat waarop het resultaat van de voorafgaande controle vermeld staat, met daarbij de boodschap ‘Binnen stadsring zone 30!’.

Op dinsdag 5 mei werden op de Coupure Links tussen 9 en 11 uur 277 voertuigen geteld waarvan 129 te snel reden (overtredingsgraad 46,5%). De gemiddelde snelheid van de overtreders was 42,6 km/uur. Diezelfde dag was er een controle in de Dampoortstraat, waarbij 205 voertuigen werden geteld. Slechts 19 daarvan reden te snel. (overtredingsgraad: 9%).

Op woensdag 6 mei werden op de F. Lousbergskaai riching Ooilamstraat tussen 15 en 16.30uur 371 voortuigen geteld waarvan 55 te snel reden (overtredingsgraad: 14,8%). De gemiddelde snelheid van de overtreders hier was 42,4 km/uur.

Op donderdag 7 mei werden in de Phoenixstraat tussen 17.15 en 18.45 uur 668 voertuigen geteld, waarvan 131 te snel reden (overtredingspercentage: 19,6%). De gemiddelde snelheid van de overtreders was 42 km/uur.

Zo goed als alle bestuurders die te snel reden werden onderschept, werden aangesproken over hun snelheid en kregen een flyer.

De komende weken herhaalt de politie die actie op verschillende plaatsen in de binnenstad.

Tegelijk werden in diverse straten snelheidsindicatieborden geplaatst. De resultaten van de gemeten snelheden door die borden zijn volgende week gekend.

Vanaf juni 2015 zal verbaliserend opgetreden worden en zullen de overtreders een proces-verbaal ontvangen. De boetes gekoppeld aan snelheidsovertredingen in een zone 30 bedragen

50 euro voor de eerste 10km/u te snel ,maar kunnen snel oplopen want per bijkomende km/u te snel komt er 10 euro boete bovenop.