...

Gelijke behandeling voor alle gevangenen

gevangN-VA maakt werk van een logische en gelijke behandeling voor alle gevangenen

Vandaag krijgen niet alle personen in voorlopige hechtenis en gevangenen die een straf uitzitten een gelijke behandeling. Een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Jan Spooren moet het verschil wegwerken tussen gevangenen die nog werken en zij die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangen. Het voorstel past in een algemeen streven naar een meer correct en efficiënt systeem van sociale zekerheid.

Ben je actief op de arbeidsmarkt maar word je door een strafrechtelijke maatregel van je vrijheid beroofd? Dan verlies je je volledige loon. Ook werkloosheidsvergoedingen, een leefloon en een tegemoetkoming voor personen met een beperking vallen weg zodra je in de gevangenis belandt. Ontvang je echter een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, dan behoud je die, ook tijdens je voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving. “Heb je personen ten laste, dan behoud je zelfs je volledige uitkering”, constateert Spooren. “Indien niet, dan verlies je de helft. Nochtans voorziet de penitentiaire instelling op dat moment in jouw levensonderhoud en gezondheidszorg.”
Onverantwoorde doorbetaling ziekte-uitkering

Spooren vindt dat onlogisch en inconsistent: “Je kan dat niet verantwoorden tegenover werkenden of andere uitkeringsgerechtigden, die samen met hun vrijheid ook hun inkomen verliezen. Bovendien gaat het jaarlijks om een aanzienlijk bedrag van om en bij de zes miljoen euro: geld dat binnen onze sociale zekerheid beter kan worden aangewend voor mensen die dit het meest nodig hebben.”

“Met ons wetsvoorstel zorgen we ervoor dat je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering geschorst wordt als je in een gevangenis verblijft”, zegt Spooren. Na de periode van voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving wordt die arbeidsongeschiktheid opnieuw geëvalueerd. Als de betrokkene nog voldoet aan de voorwaarden, ontvangt hij of zij opnieuw een ziekte-uitkering.