Gent steekt vlagjes in hondenpoep

hondenneusStad Gent start nieuwe campagne ‘Samen houden we de buurt hondenpoepvrij’

Op dinsdag 21 april 2015 start Stad Gent een nieuwe campagne tegen hondenpoep, één van de belangrijkste ergernissen van de Gentenaren. De campagne ‘Samen houden we de buurt hondenpoepvrij’ zet bewoners en hondenliefhebbers aan om vlagjes te planten naast hondendrollen op de stoep of in het groen. Hondenpoep hoort immers thuis in een zakje of een hondentoilet. Met deze campagne wil Stad Gent dat burgers elkaar op een ludieke manier aanmoedigen om de opruimplicht te respecteren.

Honden zijn ’s mens trouwste vriend maar over hun uitwerpselen heerst veel minder enthousiasme. Dit blijkt ook uit de recentste gegevens van de Stadsmonitor, waar hondenpoep op de derde plaats prijkt – na zwerfvuil en sluikstorten – van ervaren milieuhinder. Hondenpoep hoort niet thuis in openbaar groen of op straat. Daarom bestaat er een opruimplicht voor hondenpoep. Hondeneigenaars moeten ‘het’ in een zakje verzamelen en in een hondentoilet of afvalkorf droppen.

Schepen Tine Heyse: ‘Hoewel de meeste Gentse hondenliefhebbers voorbeeldig de hondenpoep opruimen, zien we dat er toch nog uitzonderingen zijn. Jammer, in Gent legde het Eco-Werkhuis ondertussen al 180 hondentoiletten aan. En met succes! Het aantal meldingen van hondenpoep daalde hierdoor al aanzienlijk.

Om de hinder door hondenpoep nog verder te verminderen, starten we nu ook met een sensibiliseringscampagne voor en door Gentenaren.’

Ondanks alle inspanningen van het stadsbestuur ervaren burgers hondenpoep immers nog altijd als zeer storend. En dat is niet enkel zo in Gent. Verschillende gemeenten zetten al met positief resultaat een sensibiliseringscampagne op waarbij mensen elkaar met succes aanspreken aan de hand van een ludieke boodschap.

Wat houdt de Gentse campagne in?

Veel mensen, waaronder ook de hondenliefhebbers zelf, willen graag hun steentje bijdragen om de problematiek van hondenpoep aan te pakken en hun omgeving aan te spreken. Om die reden ontwikkelde Stad Gent een sensibiliseringscampagne waarbij mensen elkaar kunnen motiveren om hun wijk hondenpoepvrij te houden.

Gentenaren kunnen gratis een pakketje ‘Samen houden we de wijk hondenpoepvrij’ aanvragen. Zo’n pakket bestaat uit een raamaffiche en vijf vlagjes.

Er zijn verschillende affiches beschikbaar, naargelang de wijk waar men woont. Door het ophangen van de affiches vragen we aandacht voor de opruimplicht en promoten we de hondentoiletten.

Er zijn ook vlagjes ontwikkeld, met daarop de slogan ‘Legt uw hond een kakje, doe het in een zakje’. Deze vlagjes vermelden ook contactgegevens voor meer informatie over de campagne. De vlagjes kunnen door buurtbewoners naast storende hondenpoep worden geplant. Het planten van de vlagjes is een ludieke actie om het probleem van de hondenpoep zichtbaar te maken in het straatbeeld, en vooral ook een actie om hondeneigenaars nog meer bewust te maken van de hinder. De vlagjes worden na drie dagen terug verwijderd door de ‘planter’ om te vermijden dat de vlaggetjes na de actie in het park of op de straat zouden rondslingeren.

Praktisch

– De campagne start op 21 april en loopt tot 21 september 2015.

– Gentenaren kunnen affiches en vlagjes aanvragen op www.stad.gent/hondenpoep of telefonisch bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur).

– Om te voorkomen dat de vlagjes zwerfvuil worden, worden de burgers verzocht om de vlagjes na drie dagen weg te nemen.

Het Eco-werkhuis

Naast de aanleg en het onderhoud van hondentoiletten maakt het Eco-werkhuis bermen vrij van zwerfvuil en sluikstorten. Verder bestrijdt het Eco-werkhuis ongedierte, steriliseert het zwerfkatten en zorgt het mee voor de netheid van Dampoort en Brugse Poort.