Pasfoto maken in het gemeentehuis van Zulte

pasfotoCd&V Zulte stelt voor om het nemen van pasfoto’s mogelijk te maken in het gemeentehuis van Zulte en dit in samenwerking met lokale fotografen.

Op de gemeenteraad van 31 maart werd door gemeenteraadslid Sally Cosijns het voorstel gedaan om een dienstverlening op te zetten in het gemeentehuis waarbij onze inwoners pasfoto’s kunnen laten maken wanneer deze nodig zijn voor het aanmaken van nieuwe identiteitskaarten, rijbewijzen of vervangen van reeds vervallen kaarten…

Iedereen herkent de vervelende situatie waarbij men een oproep krijgt om de identiteitskaart te vernieuwen, snel even het gemeentehuis binnen gaan, is vaak niet mogelijk gezien nog eerst een pasfoto dient te worden genomen… fotograaf gesloten … geen fotograaf direct in de buurt … extra verplaatsing … Daarom dacht CD&V Zulte bij monde van Sally Cosijns dat het toch wel gemakkelijk, efficiënt en ecologisch is om die foto’s gewoon op het gemeentehuis te kunnen nemen. Ze stelde dit dan ook voor in de gemeenteraad.

De meerderheid wou echter niet ingaan op deze vraag omdat dit nogal gevoelig lag ten opzichte van onze lokale zelfstandigen. Gemeenteraadslid Henk Heyerick stelde heel duidelijk dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn en dat er kon gezocht worden om dit in samenwerking te doen met de eventueel geïnteresseerde lokale fotografen.

Zo is het volgens Cd&V Zulte, best mogelijk om met de lokale geïnteresseerde fotografen op periodieke, afgesproken tijdstippen deze service in het gemeentehuis aan te bieden aan al onze inwoners. Zo is het misschien wel interessant om deze service op maandag te voorzien tijdens de extra openingsuren van het gemeentehuis. Voor mensen die een dagtaak te vervullen hebben is dit trouwens het meest geschikte moment. Of misschien kan er vaste apparatuur door de fotografen ter beschikking worden gesteld tegen kostprijs en met een soort servicecontract …

Zo gaat het gemeentebestuur niet in concurrentie met onze lokale zelfstandigen, maar kan er zelf een omzetstijging worden gerealiseerd. Gezien de burgers het bijvoorbeeld niet meer nodig zullen achten om naar een grootwarenhuis te rijden buiten de gemeente en daar in zo’n hokje foto’s te laten nemen.

Dit voorstel draagt bij tot een optimale dienstverlening die nuttig is voor al onze inwoners.

De meerderheid (Open Zulte-NVA en GVZ) en het college van burgemeester en schepenen wensen echter niet in te gaan op de vraag met als motivatie teveel concurrentie voor de lokale fotografen.

pasfoto2CD&V-Zulte nam de proef op de som en contacteerde de weinige lokale fotografen. Uit deze gesprekken viel duidelijk te noteren dat zij een dergelijke vraag logisch vonden en sommige al eerder verwacht hadden. Zij zijn dan ook bereid om met het bestuur aan tafel te zitten en te luisteren naar mogelijke voorstellen

Tot onze grote verbazing werd duidelijk dat er vanuit de meerderheid nooit is gepolst naar eventuele interesse bij onze lokale zelfstandigen om mee te werken aan een dergelijk project.

“Wij vinden het uiteraard héél jammer dat het schepencollege en de voltallige meerderheid dit punt onmiddellijk naar de prullenmand verwijst zonder enige vorm van onderzoek en communicatie naar de lokale partners of de bevolking”, zegt raadslid Cosijns.

Met de nieuwe informatie die men sprokkelde bij de lokale fotografen, zal CD&V het voorstel alvast terug agenderen op de volgende raad. De meerderheid heeft echter nog een maand tijd om het voorstel alsnog te onderzoeken. Dit betekent dus nog geen einde van het voorstel.