Aanpak van discriminatie op de huurmarkt

huisAanpak van discriminatie op de huurmarkt

In de vergadering van de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen werd vandaag de discriminatie op de huurmarkt vanmorgen uitvoerig besproken. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans erkent dit probleem en wil de aanpak ervan kaderen binnen de huurwetgeving, die pas recent een Vlaamse bevoegdheid is.

Uit de cijfers van het Grote Woononderzoek, dat begin maart werd voorgesteld, blijkt dat 22 procent van alle huurders wordt gediscrimineerd op basis van zijn of haar afkomst. “Dat is een hallucinant cijfer. Iedere keer dat iemand wordt gediscrimineerd, is een keer te veel. Dat cijfer moet verder naar beneden”, zegt minister Homans. Al tonen de cijfers wel een dalende trend ten opzichte van 2005, toen het nog 27 procent was. “Is dat goed? Neen! Maar een stijging zou nog erger zijn. Uit het Grote Woononderzoek blijkt ook dat Gent en Leuven de slechtste leerlingen van de klas zijn.”

In 2004 trad de federale antidiscriminatiewet in voege, maar er werden weinig resultaten geboekt. “Ik stel vast dat in de voorbije tien jaar niemand de mogelijkheden die de bestaande federale wetgeving bood, volledig heeft benut, omdat er nooit uitvoeringsbesluiten zijn gekomen”, stelt minister Homans vast.

“Vanuit Vlaanderen gaan we dat wél doen. Ik bekijk hoe we binnen het kader van de huurwetgeving kunnen optreden tegen alle vormen van discriminatie. De huurwetgeving is sinds juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid, dus wil ik dit instrument óók in het kader van de strijd tegen discriminatie ten volle benutten. We zijn bezig met een grondige evaluatie”, aldus de minister. Hierbij worden alle partijen aan huurders- en verhuurderskant nauw betrokken.

Eerder dan aan steekvlampolitiek te doen, kiest de minister voor een solide, binnen een wettelijk kader georganiseerde aanpak van het discriminatieprobleem, die tot resultaten leidt.

Zo werden de jongste maanden reeds verschillende initiatieven genomen om de toegang tot de private huurmarkt te verbeteren. Zo maakte minister Homans meer dan 300.000 euro vrij voor projecten om uithuiszetting te voorkomen en wordt het Huurgarantiefonds (waarop de verhuurder beroep kan doen bij huurachterstallen) efficiënter gemaakt. Daarnaast wordt de rol van de sociale verhuurkantoren verder versterkt. Dit alles zorgt voor meer inkomenszekerheid voor de verhuurder en een kleinere kans op uitsluiting van de huurder.

Minister Homans wijst ook op het belang van de private huurmarkt: “We hebben alle verhuurders en hun woningen echt nodig. Daarom moeten we niet alleen inzetten op de rechten van de huurders, maar ook voldoende aandacht hebben voor de rechten van de verhuurders.”

De discriminatieproblematiek op de huurmarkt kwam eerder in de aandacht vanwege een studie van de UGent. “Deze studie is blijkbaar nog niet helemaal klaar, ze zou pas tegen de zomer worden afgerond. Daarom lijkt het me best om eerst te wachten tot we de volledige scope en alle resultaten kennen vooraleer hier conclusies uit te trekken, en op basis hiervan nu al zwaar beladen politieke debatten te voeren”, besluit de minister.