Mystery calls inschakelen getuigt van weinig gezond verstand

telefooncentraleUNIZO over discriminatie arbeidsmarkt: Mystery calls inschakelen getuigt van weinig gezond verstand

UNIZO is niet te spreken over het voorstel van minister van Werk Peeters om zogenaamde mystery calls in te schakelen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De ondernemersorganisatie noemt het “een zoveelste maatregel die met beschuldigende vinger naar de werkgevers wijst”. “Een voorstel als dit lanceren, getuigt van weinig gezond verstand en een gebrekkige kennis van de ondernemerswereld”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Een probleem zoals discriminatie kan je enkel samen met de werkgevers aanpakken, door met hen in dialoog te gaan. Niet door systemen in te voeren die hen meteen in de beschuldigdenbank duwen.” UNIZO benadrukt nog dat discriminatie sowieso een probleem is van de gehele maatschappij, niet enkel van werkgevers. Ook leveranciers, klanten of collega’s kunnen zich aan discriminatie schuldig maken. “Enkel de werkgevers viseren, lost niets op, integendeel.”

De ondernemersorganisatie staat uiteraard volledig achter het idee om discriminatie aan te pakken. Ze werkt hier zelf constructief aan mee. De consulenten van Jobkanaal, een initiatief van UNIZO, Voka en Verso, begeleiden en sensibiliseren bedrijven actief om kansengroepen aan te werven. Via projecten rond HRM ondersteunt de organisatie ondernemers en KMO’s in hun personeelsbeleid.