Sociale fraude met werkloosheidsuitkeringen daalt

Bart TommeleinSociale fraude met werkloosheidsuitkeringen daalt spectaculair

De jaarcijfers van 2014 tonen aan dat de RVA er steeds vaker in slaagt om sociale fraude te stoppen aan de bron. Sinds 2010 worden er elk jaar minder en minder onterechte uitkeringen toegekend. Aangezien het vaak heel moeilijk is om die onterecht uitgekeerde bedragen terug te vorderen, zijn deze cijfers een echte opsteker. Bart Tommelein: ‘Preventie werpt duidelijk zijn vruchten af. Op vier jaar tijd zijn er maar liefst 80% minder inbreuken op vlak van cumulatie van werkloosheid en werken in loondienst. Dat zijn spectaculaire cijfers.’

Uit de jaarcijfers blijkt dat de RVA er steeds vaker in slaagt om fraude met werkloosheidsuitkeringen te stoppen aan de bron. Door preventieve controles is het aantal inbreuken op vlak van cumulatie van werkloosheid en werken in loondienst gedaald van 17.130 in 2010 naar 3.225 in 2014, een daling van maar liefst 80%. In 2010 ging het nog om een bedrag van 13 miljoen euro, vorig jaar slechts 1 miljoen euro.

In de gewone werkloosheid werd vorig jaar voor 12 miljoen euro onterechte cumulaties vastgesteld, in 2012 was dat nog 19 miljoen. Wat domiciliefraude betreft is er dan weer een stijging van 24 miljoen euro (2012) naar 37 miljoen euro. Dat bedrag is gestegen doordat de inspectiediensten het rijksregister systematischer screenen en intenser samenwerken met de politiediensten.

Het totaal ingevorderde bedrag steeg van 63 miljoen euro in 2010 naar 69 miljoen euro vorig jaar, een mooie vooruitgang. In 2014 maakte de RVA 3.886 e-PV’s op, dat is de helft meer dan in 2013. Ook dat is een positieve evolutie.

Bart Tommelein: ‘De uitstekende cijfers bewijzen de goede werking van de RVA en zijn controlediensten. We moeten blijven inzetten op datamining en datamatching en verdergaan op de ingeslagen weg. Sociale fraude voorkomen is veel beter dan te moeten genezen. Het mag voor iedereen duidelijk zijn: onze inspectiediensten worden steeds performanter. En wegkomen met fraude dus steeds moeilijker.’