Neutrale sigarettenpakjes

sigaretVandaag stond in de Kamercommissie Volksgezondheid het cdH-voorstel geagendeerd dat de invoering van neutrale sigarettenpakjes in ons land wil implementeren. sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée is gewonnen voor het idee. In Australië houdt het jongeren van de sigaret en het doet mensen minder zin krijgen in roken. Dat is een serieuze stap vooruit. De maatschappelijke kost van tabak-gerelateerde kankers (1/3 van het totaal) is immers onhoudbaar. “Hierbij moeten we blijvend inspanningen doen voor tabakspreventie, het één sluit het ander immers niet uit.”, stelt Jiroflée.

Een Europese richtlijn van april vorig jaar voorziet dat minstens 60% van de oppervlakte van een sigarettenpakje bedrukt moet worden met waarschuwingen of foto’s inzake de schadelijkheid van roken voor de gezondheid. Het staat conform de richtlijn de lidstaten ook vrij om verder te gaan door bijvoorbeeld merkneutrale pakjes in te voeren. Het ‘uitwissen’ van het commercieel nauwkeurig bestudeerde uitzicht van de pakjes zal roken minder aantrekkelijk maken voor nieuwe mensen. Ook in Ierland, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn ze er inmiddels van overtuigd en er liggen daar wetsontwerpen ter discussie om de ‘neutrale pakjes’ in te voeren. De bedrijven die commercieel belang hebben bij het tegenhouden van die pakjes ontbinden in die landen al hun duivels; zo schakelden ze al de uitbaters van kranten- en sigarettenwinkeltjes in voor hun lobbywerk.

“Volksgezondheid primeert nog altijd op commerciële belangen. Lobbyisten mogen politici, specialisten inzake deze materie – in de eerste plaats de minister -en organisaties die tegen kanker strijden niet monddood maken. Gezondheidsexperts moeten zeker het woord krijgen in de commissie.”, stelt Jiroflée “Het is dan ook ongehoord dat de meerderheid daar niet op in wil gaan.”

De voorzet om hier snel maatregelen te nemen zijn de cijfers die de Vlaams Liga Tegen Kanker vandaag bekend maakte. Maar liefst 1/3e van alle kankergevallen zijn tabak-gerelateerd. Ontstellend is de gelijkenis tussen argumenten van de meerderheid en die van de tabakslobby. Zo zou een neutraal pakje de namaak bevorderen, met nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, de staatskas én de tabaksindustrie. “We weten nu echter dat studies die dit aantonen, werden uitgevoerd in opdracht van grote tabaksproducenten als British American Tobacco & Phillip Morris.”, verduidelijkt Jiroflée. “En waarom zou een merkpakje niet even gemakkelijk na te maken zijn? Er moeten prioriteiten worden gesteld, en volksgezondheid hoort te primeren.”