Milieuvriendelijke bestelwagen op aardgas

Foto Gent eandisMilieuvriendelijke bestelwagen op aardgas voor vzw studentENmobiliteit

Vzw studentENmobiliteit lanceert op 17 maart 2015 haar nieuwe bestelwagen op aardgas of CNG (Compressed Natural Gas). Deze bestelwagen zal dienst doen als mobiele werkplaats voor de herstelling van fietsen van studenten en personeel van de Gentse hogescholen en de universiteit. De Stad Gent en Eandis steunen dit initiatief voluit.

De vzw studentENmobiliteit heeft tot doel initiatieven rond duurzame mobiliteit te onderzoeken, te ondersteunen en te verbeteren, in het bijzonder voor studenten en personeelsleden van de Gentse hogescholen en de UGent. Dat bewijst ook het aardgasvoertuig dat ze nu in gebruik nemen en dat dienst zal doen als mobiele werkplaats voor het onderhoud van de fietsen die ze verhuren. De bestelwagen kreeg een ombouw op maat door een firma die dat ook doet voor professionele wielerploegen.

Schepen Filip Watteeuw, voorzitter van vzw studentENmobiliteit: ‘StudentENmobiliteit neemt met deze bestelwagen een nieuwe, belangrijke stap richting duurzame mobiliteit. Het stadsbestuur moedigt dergelijke initiatieven aan.’

Eandis leverde zijn expertise voor de marktbevraging. De aankoop van het voertuig werd in goede banen geleid door zowel Eandis als door de dienst Aankoopbeheer van de Stad Gent.

De troeven van ‘CNG’

CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas. CNG is goed voor 95 % minder uitstoot van fijn stof en 50 % minder stikstofoxiden (NOx) dan bij benzine. Bovendien is tanken 40 tot 50 % goedkoper en is de aankoopprijs van de voertuigen vergelijkbaar met die van een klassiek voertuig. Met een volle gastank hebben de CNG-wagens een grote actieradius, nog verlengd via een reservetank met benzine.

Eandis en duurzame mobiliteit

Onder het motto ‘Duurzame mobiliteit, da’s zuivere winst’ ontwikkelde Eandis een reeks concrete acties om steden en gemeenten bij te staan rond duurzame mobiliteit. Bijvoorbeeld door tips te geven over het vergroenen van het wagenpark via een doorlichting van bestaande voertuigen en gezamenlijke aankopen van duurzame alternatieven. Een dienst waar vzw studentENmobiliteit gebruik van heeft gemaakt.

Foto: Eandis