Gent blijft groeien door minder sterftes

babyGent blijft groeien door meer geboortes en minder sterftes

Nadat in 2013 de kaap van 250.000 inwoners werd overschreden, groeide het aantal Gentenaars in 2014 aan tot 252.273. Na een stagnatie in 2011 en 2012, waarbij de bevolking met 532 en 690 inwoners steeg, werd in 2013 en 2014 opnieuw een grotere groei opgetekend. Ten opzichte van tien jaar geleden steeg het aantal inwoners in absolute cijfers vooral in de wijken Brugse Poort, Muide en Oud Gentbrugge. De stijging is procentueel dan weer het grootst in de deelgemeenten Wondelgem, Oostakker en Ledeberg.

Natuurlijke groei

In totaal werden in 2014 3.309 Gentse kinderen geboren (132 meer dan in 2013) en stierven er 2.205 Gentenaars (245 minder dan in 2013). Dat brengt de natuurlijke groei in 2014 op

1.104 Gentenaars.

Aangroei jongeren

Gent is een jonge stad. In vergelijking met 10 jaar geleden groeide bijna elke leeftijdscategorie aan maar de groei is het grootst bij mensen tussen 25 en 35 jaar en kinderen tussen 0 en 5 jaar. Muide, Rabot en de Bloemekenswijk zijn de jongste wijken van Gent met meer dan 27% van de bevolking tussen 0 en 19 jaar. In Sint-Denijs-Westrem, Drongen, Zwijnaarde en Gentbrugge wonen het meest 65-plussers, zo’n 25%.

Migratie

In totaal kwamen er 16.067 inwoners in onze stad wonen en vertrokken er 15.353. Dat is dus een positief saldo van 714 meer mensen die in Gent kwamen wonen dan dat er Gent verlieten. Van de 16.000 mensen die in 2014 voor Gent kozen, kwam er een 3.000-tal oftewel een kleine 20% uit het arrondissement Gent. Van de meer dan 15.000 Gentenaars die wegtrokken, verhuisden meer dan 5.000 mensen, ofwel 33%, naar een gemeente binnen het arrondissement Gent. Daarbij waren vooral Evergem, Merelbeke en Destelbergen populair. De rand rond Gent vergentst dus.

Migratie Belgen

In totaal immigreerden er 9.656 Belgen en vertrokken er 10.690 uit Gent. Dat maakt een verschil van 1.034 meer Belgen die Gent verlieten dan dat er bijkwamen. Dat is het laagste verschil in

6 jaar tijd en dat ligt vooral aan het feit dat er meer Belgen in Gent kwamen wonen in vergelijking met de voorbije jaren.

Migratie niet-Belgen

In totaal immigreerden er 6.411 niet-Belgen en vertrokken er 4.663 uit Gent. In totaal kwamen er dus 1.748 niet-Belgen meer in Gent wonen dan dat er niet-Belgen onze stad verlieten. Dat lagere saldo is vooral te wijten aan een groter aantal vertrekkers; in vergelijking met 2013 vertrokken er 1.200 niet-Belgen meer uit onze stad.

In totaal telt Gent 219.141 Belgen en 33.132 niet-Belgen, ofwel 13,13%. De Bulgaren vormen daarbij de grootste groep met 7.302 inwoners, gevolg door de Turken (4.322) en de Nederlanders (2.749). Die cijfers focussen op nationaliteit, niet op origine.

‘In 2014 groeide onze stad dus opnieuw met een kleine 2.000 inwoners aan’, aldus schepen van Burgerzaken Sofie Bracke. ‘Meer dan de helft van die groei is te verklaren door een natuurlijke aangroei. Er werden niet alleen meer baby’s geboren tegenover het jaar voordien, er stierven ook een 250 minder Gentenaars. Het andere deel van de aangroei is te verklaren door migratie. Onze cijfers tonen nog steeds een selectieve stadsvlucht aan, al zijn de cijfers minder uitgesproken dan de voorbije jaren.’