Duizenden mensen liggen wakker van economische problemen

philipsSlaaponderzoek van Philips wijst uit dat nachtrust meer te lijden heeft onder werk- en geldgerelateerde stress dan smartphone en andere technologie. Meer dan 80% van respondenten denkt nachtrust te kunnen verbeteren, maar weet niet goed hoe.

Brussel, België – Philips brengt vandaag op de Internationale Dag van de Slaap een rapport uit met de resultaten van een wereldwijd onderzoek over trends en gewoonten op het gebied van slaap. Dit onderzoek werd gehouden onder 8 000 mensen in 10 landen. Het rapport maakt duidelijk dat wereldwijd zorgen over werk, geld en de economie de voornaamste oorzaken zijn van een slechte nachtrust. Daarnaast blijkt dat de meeste mensen daar niets tegen ondernemen, ondanks het feit dat een goede nachtrust wereldwijd wordt gezien als belangrijke factor voor gezondheid en welzijn.

“De afgelopen jaren zijn tal van onderzoeken gewijd aan de negatieve gevolgen van technologie en mobiele apparatuur op de nachtrust, maar ons rapport bevestigt dat de factoren die mensen wereldwijd uit hun slaap houden veel gevarieerder en complexer zijn”, aldus dr. Teofilo Lee-Chiong, Chief Medical Liaison bij Philips. “En hoewel het prettig is om te constateren dat mensen wereldwijd inzien dat een goede nachtrust essentieel is voor de gezondheid, is ook duidelijk dat mensen meer kunnen doen om daar verbetering in te brengen.”

Mensen willen meer slapen, maar krijgen het niet voor elkaar

7 817 mensen in de Verenigde Staten, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, China, Japan, Zuid-Korea en Australië hebben deelgenomen aan het onderzoek. 96% heeft aangegeven dat ze slaap belangrijk vinden. Tegelijkertijd gaf 57% van de respondenten aan dat hun nachtrust wel voor verbetering vatbaar is, maar dat ze daar niet actief iets aan doen. En slechts 17% slaapt de hele nacht door, waarvan 22% aangeeft vijf tot zeven keer per week vroeger wakker te worden dan gewenst.

Invloed van de economie op de nachtrust

Op een lijst met twaalf verschillende factoren die invloed hebben op gezondheid en welzijn – waaronder gezin, werk, school, sociaal leven, en intimiteit met een partner – eindigde slaap met 87% bovenaan, op de voet gevolgd door geld/financiële zekerheid met 84%. Daarnaast kozen respondenten uit een lijst met dertien factoren die de nachtrust verstoren werk (25%) en financiële/economische problemen (28%) als de meest verstorende.

Mobiele telefoon

Hoewel wereldwijd 67% van de mensen ‘s nachts een mobiele telefoon binnen handbereik houdt, zegt slechts 21% dat technologie hun nachtrust verstoort.

Werk en financiële problemen

Gerangschikt volgens zorgen over het werk eindigden Zuid-Korea (43%), Brazilië (33%) en China (32%) bovenaan. De Nederlander is het meest relaxt over het werk (15%). Zorgen over economische/financiële problemen spelen het sterkst in Brazilië (39%), Duitsland (31%) en de VS (31%). Het minst in Japan (16%) en Nederland (21%).

Culinaire gewoonten

Dat ook culinaire gewoonten een invloed hebben op de nachtrust wordt eens te meer aangetoond met het Philips-onderzoek. Vergelijkbaar met België, eten Nederlanders relatief vroeg en hebben daardoor de meeste tijd tussen het avondeten en slapengaan, namelijk drie uur of meer. Hierdoor liggen we minder wakker door het gevoel van een volle maag of door de effecten van caffeïnehouden dranken.

6% van de respondenten geeft aan last te hebben van slaapapneu. Dat komt overeen met andere rapporten waaruit blijkt dat wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen aan deze stoornis lijden. Omdat naar schatting bij 80% van alle mensen met slaapapneu geen diagnose wordt gesteld, zou een aanzienlijk aantal mensen baat kunnen hebben bij gericht onderzoek en een juiste diagnose en behandeling van slaapapneu.

“Ons rapport laat zien hoe psychologische factoren de nachtrust beïnvloeden en hoe die factoren kunnen veranderen afhankelijk van de tijd waarin we leven”, aldus dr. Mark Aloia, Senior Director van Philips-onderdeel Global Clinical Research. “Het tegengaan van stress is essentieel voor een goede nachtrust, maar jezelf motiveren om je leven te veranderen is het moeilijkste voor mensen. Deze gegevens laten ook zien dat een integrale benadering en behandeling van slaapproblemen geboden is om gezondheidswinst te realiseren, met zowel technologie als aanpassingen van de levensstijl.”

Ook Vlamingen kampen met slaapproblemen

Uit de Vlaamse Gezondheidsenquête van 2013 blijkt dat 28 % van wie ouder is dan 15 jaar aangeeft slecht te slapen. Dat cijfer ligt hoger bij vrouwen (32 %) dan bij mannen (24 %). Hoe ouder, hoe meer slaapproblemen. Bij de 15 tot 24-jarigen gaat het om 26 %, bij de 75-plussers is dat 37 %. Het slaapprobleem is ook groter geworden. In 2001, gaf 20 % van de respondenten aan met slaapproblemen te kampen, in 2013 was dit gestegen tot 28 %. Bovendien blijkt uit een recent onderzoek van de Christelijke Mutualiteit dat één Vlaming op de zes regelmatig slaapmiddelen zou gebruiken.

Philips nodigt mensen wereldwijd uit hun nachtrust te verbeteren

De eenvoudige stap naar een uitgeruster bestaan die mensen zelf kunnen zetten, is te meten hoe groot het risico van een onderliggende slaapstoornis is. Vermoedelijk heeft een significant percentage van de wereldbevolking last van een slaapstoornis. Slaapapneu is een van de meest voorkomende, waarvoor in veel gevallen geen diagnose wordt gesteld.

Naast het aanpakken van potentiële slaapstoornissen is het belangrijk om gedragsveranderingen toe te passen die de nachtrust kunnen verbeteren. Er zijn allerlei stressfactoren die mensen uit hun slaap kunnen houden, maar kleine veranderingen kunnen de oorzaken van stress neutraliseren en het lichaam voorbereiden op de rust die het nodig heeft.