Crowdfunding in België is in 2014 verviervoudigd

geldCrowdfunding in België is in 2014 verviervoudigd

In België werd in 2014 voor 4,35 miljoen euro middels crowdfunding aan financiering opgehaald. Daarmee is de crowdfunding markt in België in een jaar tijd maar liefst verviervoudigd. Nog altijd loopt België op crowdfunding gebied aanzienlijk achter bij buurlanden Nederland (63 miljoen euro in 2014) en Frankijk (150 miljoen euro), maar de groei is ontegenzeggelijk. Dat blijkt uit onderzoek van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren.

Over crowdfunding

Het principe van crowdfunding is simpel: een initiatiefnemer pitcht op een crowdfunding website een project of onderneming en vervolgens kunnen belangstellenden – de crowd – dit financieren. Als tegenprestatie ontvangt de crowd een beloning in natura zoals een product of een financiële tegenprestatie in de vorm van rente op de lening of een aandeel in het bedrijf.

Opkomst van crowdfunding

‘Crowdfunding maakt wereldwijd een stormachtige groei door,’ aldus Gijsbert Koren van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren. ‘Crowdfunding was enkele jaren terug iets voor pioniers, iets experimenteels, maar inmiddels maken steeds meer mensen en organisaties er gebruik van. Deze groei is onder andere te verklaren doordat kmo’s, creatieven en non-profitorganisaties in Europa steeds lastiger te financieren zijn en crowdfunding hen een manier biedt om zowel te financieren als aan marketing doen: investeerders ontpoppen zich namelijk vaak als ambassadeurs voor het bedrijf.’

Typen projecten

De 4,35 miljoen euro die afgelopen jaar middels crowdfunding werd opgehaald maakte 319 projecten en ondernemingen mogelijk. Van deze 319 projecten betreffen er 207 creatieve projecten, 85 maatschappelijke projecten en 27 ondernemingen. Geslaagde crowdfunding campagnes haalden daarbij gemiddeld 14.000 euro op. Voor creatieve projecten ligt het gemiddelde opgehaalde bedrag op 5.800 euro, tegenover een gemiddelde van 100.000 euro voor ondernemingen.

Uitdagingen

‘De opmars van crowdfunding vindt niet voor niets plaats in een periode van grote veranderingen in de wereld van financieren.’, aldus Simon Douw van Douw&Koren. ‘Stimulering van de opkomst van crowdfunding in België vraagt om meer en slimmere voorlichting en het actief creëren van crowdfunding successen. Veel ondernemers en potentiele investeerders weten niet wat crowdfunding precies inhoudt en als ze het al weten, weten ze vaak niet hoe het voor hen kan werken. België zou er goed aan kunnen doen door op basis van de ervaringen van buurlanden een actieplan te vormen. Daarnaast is het zaak om ook in termen van regulering ruimte te maken voor de opkomst van crowdfunding in België. Zo verwachten we dat de in België gehanteerde limiet van maximaal € 1000,- per crowdfunding investering op den duur zeer beperkend zal zijn voor de groei van de markt. Op sommige platforms in omringende landen zien we bijvoorbeeld al dat de gemiddelde investering vaak de € 1000,- al ruim overstijgt.’

Banken, steden en ondernemersnetwerken

Simon Douw: “In dit stadium van de groei van crowdfunding in België ontwaren we met name de noodzaak om verder te sensibiliseren. Een aantal bestaande partijen kunnen daarin het verschil maken. Zo beginnen steden in België de handschoen op te nemen om hun burgers voor te lichten en te faciliteren op het gebied van crowdfunding; de stad Gent lanceert zelfs haar eigen crowdfunding platform. Banken beginnen hun medewerkers op te leiden op het gebied van crowdfunding zodat zij erover kunnen voorlichten en hun klanten waar passend effectief kunnen doorverwijzen. De KBC bank pioniert in België door haar eigen platform, ‘Bolero’, te lanceren. En ondernemersnetwerken, zoals VoKa, bieden hun ondernemers begeleiding aan ten behoeve van een succesvolle crowdfunding campagne.”