...

112 wordt bereikbaar per sms

gsm112 wordt bereikbaar per sms

Vandaag is het de Europese dag van het noodnummer 112. Over vier dagen, 15 februari, zal een specifiek noodnummer bereikbaar worden per sms voor slechthorenden.

In 2014 stuurden we met zijn allen 26 miljard sms’en. Het is voorlopig echter onmogelijk om een bericht te sturen naar de nooddiensten. Zo kunnen slechthorenden nog steeds best een fax toestel meesleuren, omdat ze in geval van nood enkel kunnen faxen naar de nooddiensten. ‘Voor de naar schatting ruim 400.000 doven, slechthorenden en spraakgestoorden is het nog niet altijd mogelijk om snel de nooddiensten te verwittigen wanneer ze bij een ongeval betrokken raken, het slachtoffer zijn van een misdrijf of daarvan getuige zijn’, zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh.

Ondanks een Europese richtlijn van 2009, een specifiek wetsvoorstel van Van den Bergh dat unaniem werd goedgekeurd in 2011 en tientallen parlementaire vragen, is het vier jaar later nog altijd niet mogelijk te sms’en naar de nooddiensten. Het einde van de tunnel is echter in zicht: op 15 februari 2015 zal de eerste pilootfase operationeel worden op een specifiek nummer. In een tweede fase zal het gekende 112-nummer bereikbaar worden voor sms.

Jef Van den Bergh is tevreden dat eindelijk de eerste stap is gezet, maar stelt zich vragen bij het gebruikersgemak en de administratieve rompslomp. Gebruikers zouden zich vooraf moeten registeren en bij de overheid gekend zijn als slechthorend. ‘De vraag kan gesteld worden hoeveel van de 400.000 slechthorenden, doven en mensen met een spraakstoornis effectief als dusdanig gekend zijn bij de overheid. Bovendien ontvangt Vlaanderen ieder jaar 11 miljoen toeristen en huist de Europese hoofdstad tienduizenden tijdelijke bewoners.’

Volgende stappen zijn dus nodig. Wie spreekt met mensen die een crisissituatie hebben meegemaakt, weet dat niet alleen slechthorenden of mensen met een spraakstoornis het soms moeilijk hebben om zich verstaanbaar te maken. Ook is bij een slechte ontvangst in bijvoorbeeld een tunnel, kelder of liftkoker of voor wie moeilijk uit zijn woorden geraakt een sms geen overbodige luxe. Maar dit is vooralsnog niet voorzien.

Vele Europese landen staan intussen al een stuk verder en hebben het 112-nummer al jaren toegankelijk gemaakt voor sms-berichten. In de landen die een registratie vereisen, zijn er geen complexe procedures en IT-systemen, maar volstaat een eenvoudig sms’je ‘register’ naar het noodnummer 112. In Spanje beidt men naast een sms naar 112 ook een app aan die met eenvoudige pictogrammen toelaat de nooddiensten te contacteren. In de Spaanse deelstaat Murcia kan men zelfs al sinds 2009 foto’s en live beelden van een smartphone doorsturen naar 112, zodat de nooddiensten onmiddellijk een beeld hebben van de crisissituatie.

‘We komen van ver, dus elke stap vooruit is positief. Maar we moeten ambitieus zijn: het Spaans model op vlak van toegankelijkheid van de noodnummers moet de norm worden. Ik zal dit blijven bepleiten in het parlement’, besluit Van den Bergh.