...

Elke week 45 jongeren met vermoeden van alcoholintoxicatie

bierElke week 45 jongeren met vermoeden van alcoholintoxicatie in onze ziekenhuizen

Maar liefst 2 376 jongeren tussen 12 en 17 jaar belandden in 2013 in het ziekenhuis met een vermoeden van alcoholintoxicatie. Dat is een stijging tegenover de voorgaande jaren, zo blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat voor het onderzoek samenwerkte met de Universiteit Antwerpen en het UZA.

Bij jongeren gaat het dikwijls om piekdrinken (binge drinken). De Vereniging voor Alcohol en andere drugproblemen (VAD) hanteert daarvoor de volgende definitie: minstens 4 standaardglazen alcohol drinken in een tijdspanne van 2 uur voor een vrouw, of minstens 6 glazen voor een man.
Het Intermutualistisch Agentschap heeft nu een schatting gemaakt van het aantal gevallen van alcoholintoxicatie bij jongeren tussen 12 en 17 jaar. Het ging na hoeveel jongeren er per kalender jaar op de spoeddienst van het ziekenhuis belandden of een nacht in het ziekenhuis verbleven en op dezelfde dag een alcoholtest ondergingen.

In 2013 waren er dat 2 376, of meer dan 45 per week. Ter vergelijking, in 2008 ging het om 2 209 jongeren. Alcoholintoxicatie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en ook bij zij die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De helft van de gevallen deden zich voor tijdens het weekend of op een feestdag. 7 procent komt jaarlijks meer dan eenmaal om die reden in het ziekenhuis terecht.
Alcoholintoxicatie bij jongeren is geen onschuldig probleem. Op korte termijn kunnen er naast een kater ook andere effecten van alcoholintoxicatie optreden, zoals agressie, seksueel risicogedrag en zelfs verkrachting en ongevallen veroorzaakt door alcoholmisbruik. Op lange termijn kan er schade ontstaan aan de jonge hersenen met blijvend verlies van intelligentie en verminderde studiemogelijkheden. Dat is een ernstig en onvoldoende gekend probleem.

Door de cijfers bekend te maken willen het IMA, Universiteit Antwerpen en het UZA jongeren sensibiliseren en tegelijk een oproep doen tot sociale controle door ouders, jeugdverenigingen of sportclubs. Ook de overheid speelt een belangrijke rol. Merken we op dat in 20 EU-landen al een alcoholverbod geldt voor jongeren onder 18 jaar.

Tegelijk pleiten het IMA, Universiteit Antwerpen en het UZA ervoor een goed registratiesysteem op punt te stellen om een volledig zicht te krijgen op de omvang en de ernst van de problematiek. Achtergrondinformatie, kaarten en grafieken