...

2014 was een topjaar voor vastgoedkrediet

huis2014 was een topjaar voor vastgoedkrediet

2014 zal in de annalen van BNP Paribas Fortis komen als een uitzonderlijk jaar voor het volume aan toegekende vastgoedkredieten. Na een aarzelend begin van het jaar zorgden de voortdurende daling van de hypotheekrente en de wijzigingen in de fiscale regelgeving, zoals de hervorming van de woonbonus in Vlaanderen, vanaf de zomer voor een opmerkelijk herstel.

De bekende uitspraak ‘de Belg heeft een baksteen in de maag’ wordt nog maar eens bevestigd door het recordaantal hypothecaire leningen dat in 2014 ondertekend werd. Volgens gegevens van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) werden er vorig jaar in België ruim 231.000 hypothecaire kredieten afgesloten, voor in totaal meer dan 25,5 miljard euro (exclusief herfinancieringen).

Die vaststelling gaat ook op voor BNP Paribas Fortis. Over het laatste kwartaal van 2014 realiseerde de bank een fors herstel in het volume aan toegestane vastgoedkredieten. Dankzij de laatste drie maanden van 2014, lag het volume aan toegestane leningen dat jaar 13% hoger dan tijdens het voorgaande jaar.

“De wijzigingen in de fiscale aftrekbaarheid, die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn en die voortvloeien uit de regionalisering van de woonbonus, zorgden vooral in Vlaanderen voor enorm veel lastminute-aanvragen voor vastgoedkredieten, omdat de kandidaten hun project nog wilden rondkrijgen onder het fiscaal gunstigere stelsel van 2014”, aldus Greet Van Criekingen, verantwoordelijke hypothecaire kredieten bij BNP Paribas Fortis.

Naast de aangekondigde verlaging van de woonbonus in Vlaanderen en de verwachte aanpassing van de woonbonus in de andere gewesten, lagen ook de voortdurend dalende rentevoeten mee aan de basis van de toename.

Over heel 2014 was het merendeel van vastgoedleningen bestemd voor de aankoop van een huis (38% van het totale volume). Het gemiddelde kredietbedrag, ongeacht de bestemming, is lichtjes gedaald, tot iets minder dan 115.000 euro.

Nog een belangrijke factor voor de hypotheekmarkt in 2014 waren de vele herfinancieringen. Ook BNP Paribas Fortis is niet aan het verschijnsel ontsnapt: in het laatste kwartaal van 2014 registreerde de bank een forse herfinancieringsgolf: vier op de tien leningen waren herfinancieringen, dubbel zoveel als in 2013.

De kredietnemers kozen massaal voor een vaste rentevoet

Logischerwijze wilden de klanten zich duurzaam beschermen tegen de gevolgen van een eventuele rentestijging. Ze deden dat door formules met variabele rentevoet de rug toe te keren en te kiezen voor een vast tarief. Bij BNP Paribas Fortis liet 84% van de kredietnemers zich vorig jaar bekoren door een vaste rentevoet.

Wat de looptijd betreft, werd er door de zeer lage rente, op kortere termijn geleend. De gemiddelde looptijd bedroeg vorig jaar 223 maanden, of 11 maanden minder dan in 2013. Zeven op de tien klanten kozen voor een looptijd van minder dan 20 jaar. De kredietnemers lijken liever minder lang te lenen, dan maandelijks een lager bedrag te betalen. De maandelijkse aflossing voor een aankoop bedroeg gemiddeld 638 euro in 2014.

Ook de jongeren hebben een baksteen in de maag

Jongeren onder de dertig willen meer dan ooit een eigen huis. Bij BNP Paribas Fortis gaat een derde van de hypothecaire kredieten naar jongeren. De helft van de jonge kandidaat-kopers vraagt eerder een lening voor de aankoop van een woning op de secundaire markt dan voor een investering in een nieuwbouw of voor renovatie. Vorig jaar vroeg amper een op de zeven jongeren een lening om een nieuw huis te bouwen.

De jongeren van ’Generatie Y’ leenden voor de aankoop van een onroerend gemiddeld 158.980 euro, een lichte stijging tegenover vorig jaar (156.000 euro). Wegens hun beperktere financiële middelen lenen ze een groter deel van de waarde van het pand (84%) dan de gemiddelde kredietnemer (73%).

Rekening houdend met een gemiddelde prijs van 189.000 euro die jongeren onder de dertig betalen voor de aankoop van een onroerend goed en de bijkomende kosten van circa 25.000 euro (notariskosten, registratierechten…), bedraagt de eigen inbreng van onze jonge klanten ongeveer 50.000 euro. “Het gaat natuurlijk over persoonlijk spaargeld, maar het grootste deel komt van familie”, merkt Nadia El Mehdi, verantwoordelijke leningen aan particulieren bij BNP Paribas Fortis, op.

BNP Paribas Fortis verwacht dat 2015 voor de vastgoedmarkt een overgangsjaar wordt: “De hervorming van de woonbonus zal in de drie gewesten een verschillende uitwerking hebben, maar het is duidelijk dat de nieuwe Vlaamse woonbonus, gezien het gewicht van de regio, de markt zal beïnvloeden”, verklaart Nadia El Mehdi. “We verwachten dan ook voor de eerste maanden van 2015 een lichte terugval van de huizenverkoop, evenwel zonder impact op de prijzen.”