...

Consument kiest : elektronische of papieren factuur

post“Consument moet kunnen kiezen: elektronische of papieren factuur”

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters benadrukt dat een consument de keuzevrijheid heeft om zijn facturen op papier dan wel elektronisch te ontvangen, en dit zonder bijkomende kosten. Hij vraag de Economische Inspectie om te waken over de strikte naleving van deze regels. Hiermee reageert Minister van Consumentenzaken Kris Peeters op een betreffende oproep van Test Aankoop vandaag.

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters wijst er op dat een e-factuur (“duurzame drager”) significante kostenbesparingen en administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen kan leiden.

“Het is belangrijk dat we de elektronische facturatie verder ontwikkelen en aanmoedigen. De elektronische facturatie is mogelijk, makkelijk en voordelig. Maar, de consument moet hier uitdrukkelijk zelf mee akkoord gaan.”

Een koper en verkoper kunnen onderling overeenkomen dat de facturatie en briefwisselingen via elektronische weg gebeuren, wanneer de koper hiermee instemt. Voor de meeste consumenten is dit vandaag de vaakst gebruikte methode.

De FOD Economie heeft de situatie van elektronische en papieren facturen recent uitgebreid onderzocht. Wanneer overeengekomen wordt om de facturatie per post te versturen, moeten de partijen zich hier consequent aan houden, tenzij ze uitdrukkelijk akkoord gaan om voortaan de facturatie via elektronische weg te laten verlopen. In dit geval is het aangewezen dat de verkoper de aandacht van de consument er op vestigt dat zijn facturen niet via de post zullen worden bezorgd.

Centrale principes:
1. De overstap naar de e-factuur, moet ten minste ook met dezelfde communicatiedrager gebeuren die tot het moment van de overstap gebruikt werd voor het verzenden van de factuur (in casu op papier);
2. De consument moet de elektronische facturering kunnen weigeren;
3. De informatie over de wijziging van de wijze van verzenden van de factuur moet duidelijk worden verstrekt;
4. Deze informatie vermeldt op een duidelijke manier het recht van de consument om de e-factuur kosteloos te weigeren.

“Het is wettelijk verboden om een consument die geen e-factuur wil, kosten aan te rekenen voor papieren zendingen. Een onderneming die deze principes niet naleeft, bezondigt zich aan een misleidende handelspraktijk”, aldus Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Een onderneming die bij een consument die de e-factuur heeft geweigerd blijft aandringen, maakt zich schuldig aan agressieve handelspraktijken.

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters benadrukt dat de e-factuur voor ondernemingen significante kostenbesparingen en administratieve vereenvoudiging betekent. Evenwel moeten zij de consumentenrechten strikt in acht nemen. Hij vraagt de diensten van de Economische Inspectie te waken over het naleven van de regels.