...

Bibberduik Gent gaat niet door – Water te koud !

bibberduik GentBibberduik Gent gaat niet door – Water te koud !

De aangekondigde Bibberduik van de Stad Gent op zondag 8 februari 2015 in de Blaarmeersen zal om veiligheidsredenen niet doorgaan. Door de aanhoudende koude temperaturen kan er immers niet meer voldaan worden aan de voorgeschreven veiligheidsnormen.

De voorbije dagen kwam de dagtemperatuur nauwelijks boven de 4°C en ’s nachts kenden we telkens een stevige vorst. Helaas leidt dit winterse weer tot de afgelasting van de Bibberduik. De condities om een veilige Bibberduik te organiseren, vallen immers niet meer te garanderen. Zowel FOD Volksgezondheid als de MUG-medewerkers adviseerden het evenement negatief. De temperatuur van het water, dat minimum 4°C moet zijn voor een risicoloze Bibberduik, is intussen gedaald tot onder de 2°C.

‘Ik betreur de situatie, maar stel veiligheid voorop’, aldus schepen Resul Tapmaz, ‘de Sportdienst en ik respecteren en volgen dan ook de mening van deskundigen op dit vlak. Onze bedanking gaat uit naar alle mensen die zich al hadden ingeschreven; zij worden persoonlijk op de hoogte gebracht.’

‘De Sportdienst ontving overigens nog nooit zoveel inschrijvingen voor de Bibberduik als dit jaar. Om al deze enthousiaste Gentenaars hun eerste, koude duik niet te ontzeggen, zullen we een alternatief uitwerken dat plaatsvindt in de lente van 2015. Héél binnenkort meer nieuws hierover.’ meldt schepen Tapmaz nog.