...

Energiesector in België staat voor enorme verandering

Energiesector in België staat voor enorme verandering

De laatste jaren ondervindt de energiesector in België grote problemen. www.goedkoopste-energieleverancier.net geeft in gesprek met Belg.be aan dat Belgie in hoge mate afhankelijk is van kan energie. En juist daar ligt het probleem. De twee kerncentrales die het land telt verkeren in de problemen. De kerncentrales tellen samen 7 reactoren, maar 3 daarvan zijn niet in bedrijf, vanwege haarscheurtjes in de wanden. Productie van kernenergie is voor die 3 reactoren momenteel geen optie, maar dit zorgt er wel voor dat de landelijke energieproductie vrijwel gehalveerd wordt. Tot overmaat van ramp worden 2 van de 4 reactoren die nu nog in werking zijn in 2016 buiten bedrijf gesteld vanwege de hoge leeftijd.

kerncentrale
Hierboven staat de kerncentrale van Doel afgebeeld, bij Antwerpen.

België staat door de problemen met de kerncentrales voor grote energiebesluiten. Niet alleen de veroudering en het gebrekkige onderhoud vormt een acuut probleem, ook het bewustzijn om meer gebruik te maken van duurzame energie vormen een centraal punt in de besluitvorming. Het Federaal Planbureau www.plan.be geeft aan dat ook de stijgende vraag naar energie een struikelblok vormt. Enerzijds willen we in België meer groene energie, anderzijds is momenteel de situatie zo dat de energieproductie überhaupt maar net afdoende is. Daarom heeft zij berekend dat er een investering van liefst 60 miljard euro nodig is verdeeld over de komende 35 jaar om de energiecapaciteit met 50.000 megawatt toe te late nemen en tegelijkertijd duurzamer wordt opgewekt.