Aalst, ambtenaren gaan sluikstorters vatten!

Geregeld ontsieren blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, strooifolders, hondenpoep en kleine sluikstorten het straatbeeld tot grote ergernis van het grootste deel van de bevolking. Het opruimen kost veel geld. Daarom heeft Aalst reeds 26 ambtenaren beëdigd. Eind september 2005 volgt er nog een tweede lichting. De beëdigde ambtenaren stellen de overtredingen vast en maken er een verslag van op. Op basis daarvan zal de dienst Financiën sectie Belastingen de belastingsplichtigen inkohieren en stuurt de sectie Inningen hen een aanslagbiljet met de rekening voor hun daden op. Eventueel kan daartegen bezwaar aangetekend worden.

De beëdigde ambtenaren zullen in het bezit zijn van een legitimatiebewijs en kunnen zich op verzoek identificeren. Langs de andere kant zijn zij ook gemachtigd de identiteitskaart van de overtreder te vragen. Indien dat geweigerd wordt, roepen ze de politie op. Vermits de politie dan ook nog eens proces-verbaal kan opstellen riskeert men bovenop de belasting nog een veroordeling tot een boete of een andere straf.

Meer dan 40 stadsmedewerkers meldden zich hiervoor al als vrijwilligers aan en er komen er nog steeds bij. Ze komen uit heel verscheiden diensten. Leefmilieu en Uitvoering – secties Stadsreiniging en Groen zijn misschien evident, maar er zijn ook kandidaten uit de diensten Openbare Werken – zowel de secties Wegen, Gebouwen en het Inlichtingenbureau, Stadspromotie, Informatica, Financiën, Economische Zaken, de Brandweer, de Bibliotheek, het Stedelijk Museum,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here