Belgische Brouwers boos op Test Aankoop

De Belgische Brouwers zijn boos op Test Aankoop voor de beweringen dat 1/3 van de Belgische pilsbieren de naam 'pils' niet waardig zijn, niet beantwoorden aan de gangbare kwalitetitsnormen en dat "kattenpis" voor pils wordt verkocht. Test Aankoop gebruikte voor het onderzoek totaal voorbijgestreefde criteria en informeert de consument foutief over een aantal belangrijke aspecten. De brouwersfederatie stelt de bierliefhebbers gerust: er is niets fout met ons pilsbier dat in het buitenland als synoniem geldt voor kwaliteit.

De brouwersfederatie kon gisteren pas kennis nemen van het artikel verschenen in Test Aankoop en betreurt bijzonder de negatieve conclusies en commentaren van de organisatie die consumenten eerlijk en objectief wenst voor te lichten. Voorzitter Theo Vervloet "Van Test Aankoop verwondert het ons niet dat er kritiek is op onze producten of op de sector in het algemeen, maar zowel bij de conclusies als bij de methode van dit onderzoek plaatsen wij de grootste vraagtekens. De aantijgingen kunnen voor ernstige economische schade zorgen bij de brouwers die niet goed scoorden in het onderzoek, maar kunnen ook algemeen nefast werken voor ons goede imago als bierparadijs".

Test Aankoop hanteerde voor dit onderzoek een totaal achterhaald criterium: de wettelijke indeling van bieren in categorieën werd door de Belgische en Europese overheid in 1993 afgeschaft. Er is wettelijk niets verkeerd om een lager extractgehalte te hebben dan 11°P. Een lager extract resulteert in minder alcohol en zolang dit op het flesje correct vermeld staat is alles in orde. Een afwijking in 'stamwort' is zeker niet te correleren met een verminderde kwaliteit.

De brouwer kan in sommige gevallen oordelen dat een verlaagde alcohol concentratie (en dus lager stamwort) in het bier beter is omwille van de aandacht die alcohol krijgt in de media, of bvb. omwille van de verkeersveiligheid.

Bovendien blijkt de uitleg over het extractgehalte foutief. Het extract in °P (graden Plato) is de som van alle opgeloste moutcomponenten in 100 g extract, voor vergisting. Hoe hoger het extractgehalte, hoe meer mout er gebruikt wordt, maar 12°P betekent dus NIET dat er 12 gram grondstof gebruikt is. Dit is een te eenvoudige en zelfs foutieve uitleg.

Test Aankoop gaat dus uit van een technisch aspect om kwaliteit te meten: de verhouding droge grondstoffen in het eindproduct is niet norm voor kwaliteit.

De consument weegt prijs en smaak af om te beslissen of hij het bier drinkt of niet. De omschrijving van smaak is bijzonder mager in het onderzoek. Er bestaan nochtans procedures voor de sensorische evaluatie van bieren. Welke zijn hier gebruikt? Brouwers weten dat het onmogelijk is om 60 bieren beschrijvend te degusteren op 2 dagen tijd.

1/3 van de Pilsbieren in België? In het artikel staat de "onvoldoendes" vooral worden toegekend aan exclusieve huismerken van distributeurs. Het gaat dus hooguit om 10 % van het volume pilsbier op de Belgische markt.

Het voorstel van TA om terug te gaan naar een strikte wettelijke omschrijving van Pils en om dit te beschermen gaat in tegen de vroeger gehoorde kritiek van Test Aankoop. Toen evolueerden de Pilsbieren te veel naar "eenheidsworst". Nu wordt de grote verscheidenheid punt van kritiek.

Het is inmiddels voldoende gekend dat Belgisch Bier internationaal als norm voor kwaliteit beschouwd. Dat geldt zeker ook voor ons pilsbier dat gerust als de motor van onze sector en van onze know-how mag beschouwd worden. Net omdat de rijke diversiteit en de creativiteit van onze brouwers belangrijk is om zich te onderscheiden van andere bierproducerende landen, moet men vermijden om de receptuur van de biertypes streng te gaan reglementeren.

Wat de etikettering betreft : Test Aankoop vergist zich wat de ingrediëntenlijst betreft. Dit is wettelijk verplicht wanneer het alcoholvolumegehalte onder de 1,2 % ligt en niet onder 1 % zoals staat vermeld. Het aanduiden op het bieretiket van de categorie is louter facultatief en de houdbaarheidsdatum mag aangebracht worden aan de hand van inkepingen. Wat de afwijkingen van alcoholvolumegehalte betreft, er is wettelijk een tolerantie toegelaten : De toleranties, in positieve en in negatieve zin, die bij de vermelding van het alcoholgehalte zijn toegelaten, zijn uitgedrukt in absolute waarden en voor bieren met een alcoholgehalte van maximum 5,5 % vol is dat 0,5 % vol.

De brouwersfederatie stelt de bierliefhebbers gerust: er is niets fout met ons pilsbier dat in het buitenland als synoniem geldt voor kwaliteit.

De tevreden consumenten die jaarlijks in ons land 28 miljard glazen pils met smaak drinken bewijzen het de brouwersfederatie…. Website www.beerparadise.be.

Belgische Brouwers
Brouwershuis – Grote Markt 10
1000 BRUSSEL

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here