Jean-Denis Lejeune verlaat Child Focus

We kregen zopas de melding dat Child Focus afscheid neemt van Jean-Denis Lejeune. Dit is de vader van Julie en medestichter van Child Focus. Hij heeft besloten het Centrum te verlaten voor de diensten van de Kinderrechtencommissaris van de Franse Gemeenschap. Gedurende acht jaar heeft Jean-Denis Lejeune bijgedragen tot wat Child Focus vandaag is : een professionele organisatie gedragen door gemotiveerde en betrokken medewerkers.

In het belang van de meer dan 3.600 kinderen die jaarlijks door de ploeg geholpen worden, is het belangrijk de opdrachten van Child Focus verder te zetten : het onderzoek actief ondersteunen wanneer kinderen verdwijnen of seksueel uitgebuit worden, studies uitvoeren
over de verdwijning en uitbuiting van kinderen om deze fenomenen beter te kunnen bestrijden, en sensibilisatie-en preventiecampagnes ontwikkelen om de publieke opinie op de hoogte te houden en bepaalde gevaren waaraan kinderen kunnen blootstaan te voorkomen.

In het belang van de geholpen kinderen en families, is het eveneens van groot belang verder te kunnen blijven rekenen op de vrijwilligers van wie de hulp onmisbaar is wanneer affichagecampagnes op touw gezet worden.

Het vertrek van Jean-Denis Lejeune zal een leemte achterlaten, maar het Centrum, de vrijwilligers en het groot publiek kunnen hem geen grotere dienst bewijzen dan verder te zetten wat hij mee heeft opgebouwd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER