Preventieve maatregelen tegen vogelgriep17/08/2005

In verband met de preventieve maatregelen tegen vogelgriep en ofschoon tot op heden in ons land geen enkel geval werd gemeld, schreef het FAVV vandaag 17 augustus alle beroepspluimveehouders aan om hen te wijzen op de verplichtingen die zij moeten nakomen op het gebied van de gezondheidsbewaking in hun bedrijven en op de elementaire hygiënemaatregelen die in acht moeten worden genomen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Het is duidelijk dat sommige van die maatregelen ook gelden voor hobbypluimveehouders aangezien het gaat om een bij wet geregelde besmettelijke ziekte die derhalve is onderworpen aan de aangifteplicht.

1. elk vermoeden van de ziekte moet worden gemeld aan een erkend dierenarts die, desgevallend, de nodige onderzoeken zal doen en de Provinciale controle-eenheid waarvan het bedrijf afhangt, zal verwittigen.

Pro memorie : de verschijnselen waarop moet worden gelet zijn :
– een afname van de normale voeder- en wateropname met meer dan 20%,
– een hoge sterfte, of
– een daling van de leg met meer dan 20%.
2. Als eerste maatregel moet een goede bedrijfshygiëne worden toegepast om de insleep van vogelgriep en andere besmettingen te vermijden. Daarbij moeten de volgende minimumvoorschriften worden nageleefd :
– voetbaden met een erkend ontsmettingsmiddel plaatsen bij alle in- en uitgangen van stallen en van het bedrijf of de broeierij;
– voorzien in hygiënesluizen en bedrijfskledij ;
– indien mogelijk de toegang van aan het bedrijf vreemde personen
tot bedrijven en broeierijen vermijden.
Het FAVV herinnert eraan dat elke pluimveehouder moet instaan voor de naleving van de preventieve maatregelen tegen de insleep van besmettelijke dierziekten in zijn bedrijf en rekent op de stipte medewerking van alle betrokkenen.

Het FAVV en de experts van de Europese Commissie volgen gestaag de evolutie van de toestand om indien nodig de preventieve maatregelen op grond van een wetenschappelijke analyse te kunnen bijstellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER