Overnamebod Suez op Electrabel

FEBELIEC, de federatie van de grote industriële energieverbruikers in België, heeft kennis genomen van de plannen van Suez om het geheel van de aandelen van Electrabel op te kopen. Deze beslissing betreft een intern ondernemingsinitiatief, dat deel uitmaakt van de vrijheid van ondernemen. Zij lokt nochtans talrijke reacties in de pers.

Daarom wil Febeliec zijn standpunt terzake verduidelijken.
– Ten eerste is deze beslissing lang geen verrassing voor de deskundigen die de energiemarkt in Europa en in België in het bijzonder volgen.

– Wat de resultaten van dit overnamebod ook mogen zijn, is het belangrijk dat Electrabel een performante onderneming blijft die zich in de eerste plaats als een belangrijke economische actor profileert zowel op Belgisch als op Europees niveau.

– Ten slotte blijft Febeliec bezorgd over het feit dat de volgende 4 entiteiten : Electrabel, Distrigas – producenten en invoerders – en Fluxys en Elia – de netbeheerders -, die op de Belgische markt actief zijn, feitelijk tot dezelfde economische groep behoren. Dit zou de transparantie en de goede werking van de vrijgemaakte markten kunnen schaden.

Febeliec maakt van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan het belang van het recente unanieme advies van de CREG over de te nemen maatregelen om een betere werking van de elektriciteitsmarkt in België te verzekeren (gevolg gevend aan de studie van London Economics). Men zou snel initiatieven moeten nemen inzake "ownership unbundling", transparantie en terbeschikkingstelling van strategische informatie, opening van de grenzen, …

Deze verschillende elementen moeten dan ook van dichtbij gevolgd worden om te vermijden dat het initiatief van overnamebod van Suez op Electrabel zoals trouwens andere maatregelen, die uit eigen initiatief genomen worden of die door de regulatoren en regeringen
opgelegd worden, de Belgische industriële en privé-verbruikers zouden schaden. Het is absoluut noodzakelijk dat de belangen van de grote industriële gas- en elektriciteitsverbruikers worden gevrijwaard om een – zowel op socio-economisch vlak als op milieuvlak – performant Belgisch industrieel netwerk te behouden, dat toegevoegde waarde creëert en talrijke jobs en goede levensomstandigheden voor iedereen tot stand brengt … bron: Fedichem

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here