Werken in de bouw vraagt vaktechnische vaardigheden

Sectorale ondersteuning van de opleiding en in stroom in de bouwsector: een topprioriteit De Belgische bouwsector zoekt ieder jaar opnieuw een 13.500 (7.500 in Vlaanderen, 4.000 in Wallonië en 1.500 in Brussel) nieuw geschoolde arbeiders. Bijna alle 33 bouwberoepen zijn knelpuntberoepen. Geschikte kandidaten vinden blijft voor tal van bouwbedrijven een moeilijke opgave: niet zozeer een gebrek aan aanbod, maar eerder een gebrek aan kandidaten met het gewenste profiel vormt de uitdaging.

Werken in de bouw vergt vandaag niet alleen een aantal fysische kwaliteiten, maar ook heel wat vaktechnische vaardigheden. Je moet aardig wat kunnen om in de sector bij te blijven. In het kader van het recent sectoraal overleg hebben de sociale partners van de sector dan ook beslist om de bouwopleidingen, gekoppeld aan instroom in de sector, nog verder te ondersteunen en aan te moedigen.

Op hun initiatief steunt het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) de opleiding voor en de doorstroming naar beroepen in de bouwsector op verschillende niveaus. Vooreerst kunnen de bouwopleidingen uit het technische en beroepsonderwijs rekenen op sectorale ondersteuning. Daarnaast heeft de sector voor schoolmoeë jongeren en jonge werkzoekenden twee alternerende opleidingsstelsels, mét een extra premie voor de jongere bovenop de maandelijkse verloning van de werkgever. Het betreft Alternerende Bouwopleiding (ABO) voor jongeren van 18 tot 25 jaar en Jongerenleerlingenwezen (JLW) voor jongeren van 15 tot 18 jaar. Om jongeren extra financiële impulsen te verstrekken om effectief de keuze te maken voor de bouwsector, werken we ook met doorstromingspremies. Goed opgeleide nieuwkomers in de sector worden met open armen ontvangen.

Investeren in jongeren en onderwijs

Een goede samenwerking tussen het beroeps en technisch onderwijs en het beroepsleven is noodzakelijk. Investeren in scholen is investeren in de toekomst: kwaliteitsvolle opleidingen voor leerlingen (én leerkrachten) leiden automatisch tot een hoger kwalificatieniveau, een sterkere motivatie en betere doorstroming van jonge afgestudeerden naar de bouwsector. In ruil voor deze inspanningen voorziet het FVB convenantscholen en erkende bouwafdelingen van een financiële ruggensteun en begeleidingsadvies.

Het streefdoel is dat in België alle bouwgediplomeerde jongeren (jaarlijks 5.000) de bouwsector minstens een kans geven. Deze jongeren zijn echter zeer aantrekkelijk voor andere sectoren. Extra financiële impulsen, een doorstromingspremie van 200

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here