SUEZ – Electrabel: Reactie Vlaams minister Peeters

Het bod van Suez op de aandelen van Electrabel is voor het Vlaamse energiebeleid een belangrijk gebeuren, gezien de rol die Electrabel totnogtoe heeft gespeeld op het vlak van productie, transmissie, distributie en levering. Het past volledig binnen de Europeanisering van de energiemarkten en de ermee gepaard gaande schaalvergroting.

Uiteraard betekent een wijziging van het aandeelhouderschap en een overname van het bedrijf niet noodzakelijk een koerswijziging, maar toch dient een viertal zaken goed in het oog te worden gehouden.

1. De bevoorradingszekerheid van de Vlaamse gezinnen en bedrijven mag onder geen beding in het gedrang worden gebracht.
2. De marktwerking moet ook met Suez als dominante speler gevrijwaard blijven.
3. Hopelijk geeft de operatie aanleiding tot kostenbesparingen die dan ook de klant ten goede komen.
4. Tevens mogen ook de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden in de Vlaamse vestigingen niet uit het oog worden verloren.

Gezien de gesprekken die aan de gang waren tussen Electrabel en de gemengde intercommunales over een samengaan van GeDIS, Netmanagement en Indexis tot één operator, wordt ook uitgekeken naar de houding die een eventuele nieuwe speler terzake zal aannemen.

Ondertussen blijft de Vlaamse regelgeving onverkort van kracht en wordt van Suez verwacht dat het bereid is mee een belangrijke bijdrage te leveren tot het behalen van de Vlaamse doelstellingen inzake HEB en WKK.

Bron: Kabinet Peeters

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here