Ook mantelzorgers hebben recht op vakantie

Helga Stevens pleit voor betere ondersteuning van de mantelzorgers van personen met een handicap en senioren. Ook zij moeten af en toe de batterijen eens kunnen heropladen. Daarom vraagt zij het aantal plaatsen voor kortverblijf van personen met een handicap, uit te breiden en de organisaties die kortverblijf bij pleeggezinnen organiseren extra te ondersteunen. Alhoewel mantelzorgers de zorg voor hun familielid of kennis vrijwillig en met volle overgave op zich nemen, vormt de constante zorg vaak een zware last. Enkel indien zij voldoende ondersteund worden kunnen zij deze constante zorg op zich blijven nemen.

Als mantelzorgers er eens tussenuit willen, kunnen zij beroep doen op een centrum voor kortverblijf of pleeggezinnen dat dan tijdelijk de zorg van de mantelzorgers overneemt. Ook als de mantelzorger zelf eens ziek is, als er conflicten zijn, … kunnen de centra en pleeggezinnen een oplossing bieden.

Het aantal plaatsen in de centra voor kortverblijf is echter minimaal. Navraag bij enkele centra leert dat vooral tijdens de weekends, vakantieperiodes en de zomermaanden veel aanvragen geweigerd dienen te worden. Daarenboven worden de centra voor kortverblijf dikwijls gebruikt door mensen die op een wachtlijst staan. Zo werden eind 2004 maar liefst 30 van de 137 plaatsen ingenomen door personen die wachten op een andere langdurige zorgvorm.

Wat kortverblijf voor personen met een handicap bij pleeggezinnen betreft hangt veel af van de organisaties die zich met pleegzorg bezig houden. Niet alle organisaties organiseren kortverblijf. Veel heeft te maken met de onderbezetting en de extra werklast die kortverblijf met zich meebrengt in vergelijking met langverblijf (gastgezinnen zoeken, matchen, …).

Mantelzorgers van senioren kennen hetzelfde probleem. Vooral tijdens de zomermaanden kunnen zij niet terecht in de tehuizen voor kortverblijf voor senioren. Pleegzorg voor senioren biedt een alternatief, maar tot nog toe betreft het slechts een proefproject dat enkel in Antwerpen en Oost-Vlaanderen loopt.

Helga Stevens pleit voor meer middelen voor de centra voor kortverblijf voor senioren en personen met een handicap en een flexibel systeem. Het is nu eenmaal een gegeven dat kalme periodes afgewisseld worden met zeer drukke periodes.

Wat de pleegzorg betreft vraagt zij dat het proefproject voor de senioren een positief vervolg krijgt en dat deze zorgvorm uitgebreid wordt naar gans Vlaanderen.

Verder dienen voor de pleegzorg voor senioren en personen met een handicap een aantal knelpunten, zoals de beperkte vergoeding, de soms hoge vervoerskost om zich bij het gastgezin te begeven en het feit dat de vraag het aanbod steeds overtreft, aangepakt te worden. Federaal dienen ook enkele knopen ontrafeld te worden. Zo komen niet alle ziekenfondsen tegemoet in de kosten van pleegzorg voor de ouderen en kunnen de gastgezinnen slechts beperkt onbelast verloond worden gezien zij onder het vrijwilligersstatuut vallen.

De inzet van de mantelzorgers is van onschatbare waarde voor de samenleving. Hier tegenover zou minstens een goede ondersteuning moeten staan, op het moment dat de mantelzorgers even de zorg willen of moeten overlaten. Zoniet dreigen deze mantelzorgers af te haken, waardoor de overheid nog meer zorg zal moeten organiseren. Bovendien blijven de meeste senioren en personen met een handicap liefst in hun thuisomgeving wonen. Door een voldoende aanbod aan kortverblijfmogelijkheden bij pleeggezinnen of centra voor kortverblijf kan de stap naar permanent verblijf in een instelling of rusthuis uitgesteld worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here