Onrustwekkende stijging van wurgovervallen

Uit het antwoord van de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Onkelinx op een schriftelijke vraag van senator Anke Van dermeersch blijkt dat een nieuw type van overvallen steeds meer ingang kent, vooral in Brussel: de "wurgovervallen". Hierbij houden de daders hun slachtoffers in een wurggreep tot ze in een toestand van bewusteloosheid verkeren, met als doel die personen nadien te beroven.

Volgens de cijfers die de minister in haar antwoord verstrekt waren er in 2004 164 gevallen van wurgovervallen gekend:
Arr. Brugge: 6 feiten
Arr. Antwerpen: 11
Arr. Leuven: 1
Arr. Luik: 13
Arr. Bergen: 5
Arr. Doornik: 2
Arr. Brussel 126 (uitsluitend politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene)

In 2002 en 2003 werden respectievelijk 80 en 109 soortgelijke "feiten met wurging" vastgesteld, met dien verstande dat voor deze twee jaren nog geen opsplitsing werd gemaakt naargelang de aard van het misdrijf. Bijgevolg zijn in deze cijfers van 2002 en 2003 niet enkel wurgovervallen opgenomen, maar ook doodslag en moord, alsook slagen en verwondingen, allen door middel van wurging. Men kan dus voor 2004 op zijn minst spreken van een onrustwekkende stijging van wurgovervallen. In die mate zelfs, dat in Brussel een Substituut werd aangesteld als referentiemagistraat om de evolutie van het fenomeen van nabij op te volgen.

Ook voor 2005 blijft het fenomeen verder om zich heen grijpen. In Brussel Hoofdstad – Elsene werden van mei 2004 tot 10 maart 2005 maar liefst 158 wurgovervallen geïnventariseerd.

In 2002 werden 14 daders geïdentificeerd, in 2003 43 en in 2004 39. Zij kunnen worden gestraft op basis van 'diefstal met geweld, bij nacht en in bende'. Slachtoffers van dergelijke overvallen maken volgens de minister zelden of nooit gebruik van de dienst slachtofferonthaal bij de parketten.

Joris Van Hauthem

LAAT EEN REACTIE ACHTER