Gevangen in Gesticht

Beste heer/mevrouw Webmaster, Hierbij vraag ik uw aandacht voor een praktijk in Nederland waar dagelijks duizende mensen aan ten onder gaan. Ik zit op dit moment gevangen in een inrichting. Ik ben in februarie 2002 achter mijn rug om door mijn ouders, een onbevoegde hulpverlener (als zijnde psychiater) en een corupte rechter die ik nog nooit in mijn leven heb gezien laten opnemen in een psychiatrische instelling. Ik wist echt werkelijk van niets en werd plotseling in de vroege ochtend overvallen door een tiental agenten en 2 ambulance medewerkers en per brancard afgevoerd.

Ik heb 3 maanden gewacht op rechtvaardigheid totdat ik plotseling een half uurtje alleen naar buiten mocht. Er bleek niets mogelijk, ik werd ter observatie voor onbepaalde tijd gevangen gehouden en na de drie maanden bedreigd met dwangmedicatie op basis van een zielige stelling van paranoide schizofreen omdat ik aan de psychiater notie had gemaakt van het paraderen een roepen van een vader van een van de patiënten waarvan de behandelaren weet hadden, zij vertelde mij n.l. wanneer zij weer weg zouden gaan. Ik ben toen ontsnapt en sindsdien word ik achtervolgd door de psychiatrie die mij steeds erger is gaan martelen en mishandelen.

Ze hebben mij meerdere malen voor onbepaalde tijd in een isoleercel opgesloten en ingespoten met middelen waarvan mijn hele lichaam zeer hevig verkrampte tot op het hard en keel waardoor ik meer als 12 uur achtereen heb moeten vechten tegen verstikking. Dat is niet overdreven.

Ik werd gecommandeerd en bedreigd (e.g. Trek je kleren uit, anders helpen we je.) en bij beleefd weerwoord (Ik zie geen reden waarom ik mijn kleding uit moet doen.) werd ik aangevallen en platgespoten.

De behandelingen die ik nu onderga zijn mensonterend, er is niet alleen geen respect maar de behandelingen zijn gewoon onmenselijk.

Voorbeeld: iedere ochtend word ik door 2-3 behandelaren op onbeschofte wijze waker gepraat waarbij mijn naam 10 tot 20 maal word herhaald en vervolgens mijn deken en kussen van mij vandaan word getrokken. Enkele dagen geleden reageerde ik: 'Stelletje onbeschofte flikkers!' en trok de deken terug (verder niets). Daarop werd ik aangevallen, ik werd vastgepakt, geduwd en tegen de grond gesleurd waarop de behandelaren gingen overleggen of ze mij een spuit zouden geven of in de isoleercel zouden opsluiten.

In de afgelopen 2 jaar heb ik meer als 2000 uur in een isoleercel gevangen gezeten, de reden waarom was om 'mogelijk' vluchtgedrag af te wenden. Echt, ik heb mij nimmer vreemd of agressief gedragen. Ik heb de plotselinge platspuitsessies gewoon laten begaan. Andere mensen, patiënten werden ook zomaar opgesloten in een isoleercel, vrouwen die de behandelaren iriteerde met vriendelijke vragen waarop geen antwoord gegeven werd, werd bedreigd met de isoleercel en vervolgens dagdelen opgesloten waar zij ging huilen en echt langzaam tenonder ging, dit bleek al maanden aan de gang te zijn. Zij gedroeg zich gewoon beleefd en niet onvriendelijk. Ook andere vrouwen die moeite hadden met het accepteren van de schadelijke geestdodende medicatie werden wekenlang in een isoleercel gevangen gehouden. Echt iedereen word zomaar in een isoleercel opgesloten, om mogelijk gevaar af te wenden. Niet voldoende eten of drinken is een voldoende gevaarscriterium, zoals in mijn geval. De psychiaters beriepen zich in discussie waarom ik in een isoleercel gevangen zat enkel op de rechter die bepaald had dat ik behandeld diende te worden, na veelvuldig doorvragen en de vraag te blijven herhalen werd uiteindelijk gesteld dat ik te weinig zou drinken terwijl ik minimaal 2.5l per dag dronk.

Stel u voor dat u vast zit in een stalen ruimte van 3 bij 4 en dat mensen die u commanderen en bedreigen met sancties, isolatiestraf en injecties af en toe wat eten naar binnen gooien en dat u daar voor onbepaalde tijd gevangen zit omdat iemand, een psychiater zegt dat u niet mag zijn.

Het gebeurt met iedereen, niet alleen overlast gevende zwervers maar ook vrouwen die bij een echtscheiding (tijdelijk) niet meer weten wat te doen, meisjes die bij problemen met haar ouders worden geconfronteerd met een psychiater, mensen die zwakker zijn als anderen, mensen die denken dat zij paranormaal begaafd zijn, mensen die gewoon anders zijn als anderen en moeilijker hun plaats vinden en mensen waarvan word bepaald dat zij minder in staat zijn om zichzelf te verzorgen zoals in mijn geval (echt zeer triest en door de psychiaters verzonnen maar ze stellen dat ik mij onvoldoende heb verzorgd in de vorm van voeding).

De psychiaters noemen mij paranoïde, omdat ik in de isoleercel vroeg om een dicht pak melk. En psychotisch, waarschijnlijk omdat ik contact met psychiaters na mijn eerdere ervaring met hen, beleefd maar cordaat afhoud. Psychiaters zijn ziekte zoekers, kwaadzoekers en ik blief daar liever geen contact mee.

Echt willekeurig iedereen die in een probleem situatie in (tijdelijke) problemen raakt is in gevaar voor de psychiatrie! Indien een psychiater betrokken word bij zo'n situatie bestaat er een groot risico dat een betrokkene in het conflict eindigd in een isoleercel om daar vervolgens hardhandig platgespoten en behandeld te worden.

Het heeft mij echt diep geschokt om te moeten zien dat er in Nederland mensen zijn die anderen, in dit geval mensen met persoonlijk problemen, zo erg mogen en durven schaden en mishandelen. Dat is waarschijnlijk de reden dat ze mij niet meer hebben willen laten gaan en nu word ik geestelijk afgebroken middels spuiten en nu reeds 1 maand isoleercel + 3 maanden isolatie op een afgesloten kamer (laptop + UMTS)…

Er blijkt voor mij geen rechtmatige uitweg meer, ik heb de rechters bij een ontslagverzoek eerlijk verteld dat er een corrupte rechter in het spel is en de psychiater noemt mij paranoïde en zegt dat ik last heb van wanen. De rechter oordeeld dat er geen verandering in mijn situatie is gekomen en wijst het verzoek af. De situatie-schets is: "Onvoldoende inkomen, geen onderdak en onvoldoende verzorging in de vorm van eten en drinken en daardoor een risico op maatschappelijke teloorgang", werkelijkheid is: Ik heb een eigen bedrijf, verdiende aprox. 5000 euro per maand, draag kleren van Hugo Boss en dronk en at op een zeer optimaal niveau.

De reden dat ik u schrijf is omdat ik hoop dat u iets aan deze martel praktijken wil gaan doen. Er gaan duizenden goede mensen tenonder in de psychiatrie.

Met vriendelijke groet,
Mitch Plat
Webmaster http://www.depsychiatrie.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here