Hulp voor zwangere vrouwelijke zelfstandigen

In het kernkabinet van 14 april ll. werd besloten dat er maatregelen genomen zullen worden om het zelfstandige vrouwen na de bevalling iets makkelijker te maken. Terwijl werknemers momenteel vijftien weken bevallingsverlof genieten, hebben zelfstandige vrouwen maar recht op een uitkering voor zes weken zwangerschapsverlof. Sabien Lahaye-Battheu (VLD) drong er vorig jaar reeds bij de Minister van Middenstand Laruelle op aan om de zelfstandige vrouwen niet uit het oog te verliezen en is verheugd dat het voorstel om dienstencheques te geven voor de huishoudelijke taken of om de mogelijkheid te geven een beroep te doen op een goedkope uitzendkracht vorm zal krijgen. De maatregel zou uiterlijk in januari 2006 van kracht moeten worden.

Of Minister Laruelle de steun krijgt van haar collega Van den Bossche om in dit kader dienstencheques uit te geven, valt nog af te wachten. Zij is alvast niet gekant tegen de idee en verklaarde zich tegenover Lahaye-Battheu bereid om de concrete voorstellen van Laruelle te onderzoeken.

Uit cijfers die het VLD-Kamerlid opvroeg bij de Minister van Middenstand, blijkt dat er in 2002 en 2003 respectievelijk 4.663 en 4.710 zelfstandige vrouwen een moederschapsuitkering genoten hebben. Voor het jaar 2004 is het officiële aantal nog niet gekend, maar het wordt geschat op 5.170. Jaarlijks zullen vanaf januari 2006 dus ongeveer 5.000 zelfstandige jonge moeders aanspraak kunnen maken op de aangekondigde maatregelen.

Bron: Netwerk v. Ondernemers http://www.kmo-info.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER