Demotte, juiste diagnose, maar wel verkeerde behandeling

Minister Demotte heeft een tipje van de sluier gelicht van zijn plannen om de sociale zekerheid anders te financieren. Hij stelt voor om de lasten op arbeid voor sommige werknemers te verlagen. In ruil wil hij echter de hogere lonen extra belasten en kiest hij voor de invoering van een nieuwe heffing voor bedrijven. VLD-voorzitter Somers meent dat Demotte wel de juiste diagnose stelt, maar kiest voor de verkeerde behandeling.

Demotte pleit voor een lastenverlaging voor lage lonen en voor werknemers ouder dan 50 jaar. Bovendien wil hij een verlaging van de lasten op ploegenarbeid en nachtwerk. Somers: "Demotte erkent dat de lasten op arbeid naar omlaag moeten. Ook erkent hij dat een verlaging van de lasten een terugverdieneffect heeft: door de belastingen te verminderen, creëer je meer jobs waardoor de overheid ook meer inkomsten krijgt en minder moet uitgeven aan uitkeringen. Demotte stapt hier dus in de VLD-logica, wat we alleen maar kunnen toejuichen."

Maar de minister past die logica niet consequent toe. Somers: "Integendeel, hij doet voorstellen die er haaks op staan." Demotte wil de factuur van de lastenverlaging voor sommige werknemers doorschuiven naar andere werknemers en naar de innovatieve ondernemingen. Daarmee begaat hij twee kapitale vergissingen. Door andere werknemers, met hogere lonen, extra te belasten verschuift hij de lasten BINNEN de groep van werkenden, in plaats van de lasten op arbeid te verschuiven naar andere factoren dan arbeid. Dit is dus geen alternatieve financiering van de sociale zekerheid; het blijven de werkenden die opdraaien voor de kosten. Het zou bovendien volledig in strijd zijn met het reeds gevoerde beleid van lastenverlagingen om onze toponderzoekers terug naar Vlaanderen en België te krijgen."

Ook zijn voorstel voor een nieuwe heffing voor bedrijven, een robottax, is verkeerd. Somers: "Met zijn robottax legt Demotte een enorme hypotheek op onze economie, die het juist vooral moet hebben van innovatieve, vernieuwende ondernemingen. Bovendien is het een heffing op binnenlandse productiefactoren, wat onze producten nog duurder gaat maken en onze export gaat aantasten. En dit terwijl vooral Vlaanderen, met zijn belangrijke chemische en auto-industrie, leeft van innovatie en export."

Somers: "Kortom, Demotte wil met zijn plan de ene categorie genezen door andere werknemers en bedrijven te besmetten. Hij vergeet dat op termijn toch iedereen besmet zal geraken."

VLD wil verdere lastenverlaging

Voor de VLD is elke vorm van lastenverhoging op arbeid onbespreekbaar. Integendeel, de lasten op arbeid moeten verder naar omlaag, voor iedereen. Somers: "De lasten op werkenden en op bedrijven moeten verder naar omlaag. Alleen zo versterken we onze economie en kunnen we onze welvaart veiligstellen." Om die verlaging te betalen moeten, enerzijds, de uitgaven van de overheid en van de sociale zekerheid, en daarbinnen vooral de gezondheidszorg, onder controle worden gehouden.

De Commissie Vergrijzing en de Nationale Arbeidsraad kwamen trouwens al tot dezelfde conclusie. Anderzijds moeten de lasten op arbeid verschoven worden naar andere activiteiten. Somers: "Onlangs nog kwam een Europese werkgroep van experten, in opdracht van de Europese Raad, tot de conclusie dat een dergelijke belastingverschuiving extra groei en jobs betekent."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here