Het verslavende aspect van de sigaret

De ongefilterde waarheid' onder de loep. Van 26 april tot en met 6 juni liep de anti – tabakscampagne 'de ongefilterde waarheid' op alle grote Belgische zenders. Deze campagne, in oorsprong ontwikkeld door de Australische overheid en aangepast door onze stichting voor vertoon op de Belgische televisie, zorgde met haar schokerend karakter voor een controverse. De meningen betreffende het gebruik van deze materialen binnen het kader van preventie waren uiteenlopend, hoewel de efficiëntie al aangetoond werd in het buitenland.

Aangezien het de eerste maal was dat er een campagne van deze omvang en met deze aanpak gelanceerd werd op de buis in België, drong een evaluatieonderzoek zich op. De Rodin Foundation heeft dit onderzoek toevertrouwd aan een externe organisatie, m.n. het OIVO (onderzoek -en informatiecentrum voor de verbruikersorganisaties) Onder andere bekendheid, herkenning, aanvaarding en impact van de campagne werden gemeten bij jongeren tussen 13 en 15 jaar.

De campagne werd opgemerkt door 2/3 van de jongeren en liet niemand onberoerd. Het provocerende en shockerende karakter werd door de jongeren bevestigd. 4 op de 5 jongeren apprecieert sterk de spots. De interesse voor de vertoonde materialen schrijven de ondervraagde jongeren voornamelijk toe aan het overtuigende en storende karakter van deze campagne.

Slechts 1 op 5 van de jongeren aanvaard de materialen niet. Aangehaalde redenen zijn vooral afkeer en het niet begrijpen van de slogan. De afkeer brengt eerder een verwerping van de sigaret dan een afwijzing van de boodschap teweeg.

De slogan 'de ongefilterde waarheid' sloeg maar beperkt aan, ofwel omdat de interpretatie het terrein van de communicatie te buiten ging, ofwel omdat hij niet begrepen werd of omdat de jongere zich de slogan niet herinnerde. De slogan dient te worden herwerkt.

Het zien van de spots zorgt voor wijzigingen in de kennis aangaande de risico's die aan tabak verbonden zijn, onder andere dat het alle rokers kan overkomen en dat de sigaret kan leiden tot de dood. Tevens tonen de resultaten een tendens dat door het zien van de campagne de consumptie van tabak op korte termijn bij sommige jongeren verminderde of zelfs leidde tot het stoppen met roken.

Het tonen van reële risico's van tabakgebruik slaat duidelijk aan bij de jongeren.

De Rodin Stichting concludeert dat campagnes gericht op de gevaren van tabakconsumptie moeten blijven gekaderd worden binnen een grotere aanpak. Zo dient naast het tonen van reële risico's extra aandacht besteed te worden aan het verslavende aspect van de sigaret. http://www.rodin-foundation.org

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here