Groen! Zottegem wil meetpunt voor fijn stof

Fijn stof maakt in België jaarlijks duizenden slachtoffers. Vooral kinderen, CARA-patiënten en ouderen worden ziek van fijn stof. Dieselwagens zijn de belangrijkste oorzaak voor de uitstoot van fijn stof. Milieuverontreiniging kost de Vlaming gemiddeld 5 gezonde levensmaanden. De hoofdschuldige daarvoor is fijn stof (71%). Dit is te lezen in het meest recente milieurapport – MIRA-T 2004. De Zottegemse groenen vragen dat het stadsbestuur en het provinciebestuur werk maken van een betere informatie over de luchtkwaliteit in en rond Zottegem. Daarom is het wenselijk dat er in Zottegem een meetpunt voor fijn stof wordt geïnstalleerd.

Fijn stof is een verzamelnaam voor stofdeeltjes met een diameter kleiner dan een duizendste van een millimeter. Dat fijn stof komt vrij in het verkeer, door de industrie en bij de verwarming van gebouwen. Ze kunnen diep doordringen in de ademhalingswegen en zelfs rechtstreeks in de bloedbaan. Fijn stof leidt tot meer kans op hartaanvallen, beroertes en ademhalingsproblemen. "Fijne stofdeeltjes zijn dus bijzonder schadelijk voor de volksgezondheid", zegt Groen! voorzitter Peter Van Hove. "Ze maken in België jaarlijks duizenden slachtoffers. Vooral kinderen, CARA-patiënten en senioren zijn slachtoffer."

Europees onderzoek wees uit dat in West-Europa meer mensen sterven door uitlaatgassen dan door ongevallen. In de studie wordt fijn stof als de voornaamste oorzaak aangewezen. In stadscentra veroorzaakt het autoverkeer tot driekwart van de fijn stof-vervuiling. Ongeveer de helft komt van vrachtwagens en bussen, de andere helft van dieselpersonenwagens. Om in steden de norm te halen en de lucht gezond te houden, zijn dus in de eerste plaats maatregelen nodig om het autoverkeer te beperken en minder stofvervuilend te maken.

In Nederland schorste de Raad van State al diverse plannen voor industriezones en nieuwe autowegen, omdat daardoor de Europese normen voor fijn stof te sterk worden overschreden. Ook in Duitsland werden al verschillende overheden voor de rechtbank gedaagd om een actieplan uit te werken. Als de Vlaamse en Belgische regering niet snel werk maken van een doortastend beleid om fijn stof terug te dringen, ziet Bond Beter Leefmilieu zich verplicht om gelijkaardige juridische acties te ondernemen.

Maar ook lokale besturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid wanneer het gaat over een gezonde leefomgeving. "Het Zottegemse stadsbestuur kan het goede voorbeeld geven door een roetfilter te plaatsen op haar dieselwagens", stelt Van Hove. "Zo'n filter houdt 90% van dat fijn stof tegen. We hebben aan het stadsbestuur gevraagd om dieselroetfilters te laten plaatsen. Verder is het wenselijk dat het stadsbestuur de aanbevelingen van Bond Beter Leefmilieu opvolgt."

Lokale overheden kunnen ervoor zorgen dat winkelcentra veel beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Plannen voor nieuwe grootschalige parkings in de binnenstad moeten worden afgevoerd. Bond Beter Leefmilieu stelt verder nog dat er een terughoudend beleid moet worden gevoerd inzake de aanleg van wegen. Deze trekken onvermijdelijk extra verkeer aan en zullen het fijn stof-probleem alleen maar groter maken. Dit moet absoluut worden vermeden. Fijn stof wordt algemeen aanzien als één van de meest bedreigende vormen van luchtvervuiling.

Tot slot merkt Van Hove op dat Zottegem geen meetpunt heeft waar de concentratie aan fijn stof kan worden vastgesteld. Voor het dichtstbijzijnde meetstation moeten we naar het Vlaams-Brabantse Herne of naar Gent. De Zottegemse groenen hebben aan het stadsbestuur en aan de provinciale overheid gevraagd om er bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op aan te dringen een meetpunt voor o.a. fijn stof en ozon te installeren in Zottegem. "Als het om levenskwaliteit gaat, mogen we onze kop niet in het zand steken. We hebben het recht om te weten wat er ons letterlijk en figuurlijk boven het hoofd hangt", besluit Van Hove. "Fijn stof is een niet te onderschatten bedreiging voor de volksgezondheid."

[img]www.belg.be/ws/i_nieuws/bmaskerg.jpg[/img]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here