Journaliste gevangen omwille van beschermen bron

Het houdt niet op met het intimideren van boodschappers. Een Amerikaanse journaliste van de New York Times, Judith Miller, is gevangengenomen omdat ze haar bron niet prijs wilde geven. Uit angst verraadden andere journalisten wel hun bron… Ook in België is de wet maar een halve wet omdat die niet geldt voor de bronnen van onbezoldigde journalisten. Bronnen hebben geen idee of ze met een bezoldigde journalist te doen hebben of niet!

Is men in België bang voor de objectieve informatie die vrije onbezoldigde journalisten – die bijgevolg vaak niet onder druk van de politiek staan – zouden kunnen geven als ze hun bronnen wel mochten beschermen?..

Het Arbitragehof heeft vóór de goedkeuring van de wet in België immers het advies gegeven dat het al dan niet bezoldigd zijn van de journalist geen reden mag zijn om een bepaalde groep journalisten uit te sluiten van het beschermen van hun bron. Toch discrimineert de wet op het bronnengeheim in België ondanks het feit dat de "Vlaamse Journalisten Vereniging" nog hemel en aarde verzet heeft om de onbezoldigde journalist ook op te nemen in de wettekst.

Ook in België kan men dus nog steeds journalisten opsluiten omdat ze hun bron willen beschermen! De Vlaamse Journalisten Vereniging waarschuwt dus nogmaals voor deze gevaarlijke evolutie!

Godelieve Vaesen
Voorzitter Vlaamse Journalisten Vereniging
http://www.vjv.info.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here