Minder ongevallen door milieuvriendelijk rijden

Spirit steunt het voorstel van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Federatie van de Beroepsautorijscholen van België (FAB) om het milieuvriendelijk rijden te integreren in de lopende hervorming van de rijopleiding. In vergelijking met andere Europese landen, zoals Nederland, Zwitserland, Finland en Duitsland hinkt België immers hopeloos achterop. Daarom roept Joris Vandenbroucke Vlaams parlementslid van spirit de ministers van mobiliteit op om nog verder te gaan en bijkomende maatregelen te nemen.

Naaste de uiterst belangrijke focus op kandidaat-chauffeurs dient er volgens spirit ook aandacht besteed te worden aan ervaren chauffeurs. Rijscholen met gekwalificeerde instructeurs moeten voldoende bijscholingscursussen inzake milieuvriendelijk rijden aanbieden. "Daarnaast dient ook de verzekeringssector betrokken te worden. Naar analogie met buitenlandse voorbeelden zouden zij chauffeurs die een bijkomende opleiding gevolgd hebben kortingen op de polissen kunnen toekennen. Uit proefprojecten uit het buitenland blijkt immers dat bijscholingen in milieuvriendelijk rijden tot een vermindering in het aantal ongevallen kunnen leiden. Opleidingscheques kunnen bovendien aangewend worden voor de bijscholingen." zegt Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke.

Bij de opleiding van ervaren chauffeurs moet volgens spirit doelgroepgericht te werk gegaan worden. Een eerste focus op beroepschauffeurs zoals bus- en taxichauffeurs is dan ook aangewezen. Ook vloten van bedrijfswagens verdienen afzonderlijke aandacht. Hun aantal in België ligt immers zeer hoog en zij zijn over het algemeen uitgerust met krachtigere motoren.

Promotie van milieuvriendelijk rijden is slechts één van de maatregelen die genomen moeten worden om de negatieve effecten van het verkeer te verminderen. Spirit pleitte eerder al voor de toepassing van het slim wegenvignet en extra investeringen in de ontwikkeling en het gebruik van waterstof als brandstof. Bron: Joris Vandenbroucke

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here