Wat nu met nieuwe Europese realiteit

Europese Commissie houdt geen rekening met nieuwe Europese realiteit zegt Frieda Brepoels, Europarlementslid en ondervoorzitter N-VA in een persmededeling. Vandaag liet de Europese Commissie weten onverkort vast te houden aan de plannen om op 3 oktober onderhandelingen te starten met Turkije. Dit terwijl in gans Europa hierover pertinente vragen worden gesteld.

Na het Franse en Nederlandse "neen" aan de Grondwet en de mislukte Europese top, riepen verschillende toppolitici uit diverse landen op tot een debat over de toekomst van de Unie.

Een cruciaal element hierin is de vraag naar de grenzen van Europa. Zowel inhoudelijk als geografisch. Velen hebben dit begrepen en roepen op tot een bezinningsperiode. Onder hen voormalig Commissievoorzitter Prodi, de Franse Minister van Binnenlandse zaken, Nicolas Sarkozy. Zelfs de Franse president Chirac en de huidige commissievoorzitter Barroso twijfelen aan de voortzetting van het proces.

N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels betreurt dat de Commissie absoluut geen rekening houdt met deze nieuwe Europese realiteit. Een realiteit die ons dwingt tot reflectie over onze toekomst. Het oude debat over verdieping en uitbreiding is meer dan ooit actueel.

Hoewel de Commissie in haar mededeling stelt dat "de uitbreiding het integratieproces van de Unie moet versterken en dat de Unie in staat moet zijn Turkije op te slorpen" en dat " de cohesie en de daadkracht van de Unie met alle middelen beschermd moet worden", gaat zij haar verantwoordelijkheid volledig uit de weg.

De N-VA heeft zich steeds verzet tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Een Turks lidmaatschap dreigt de Unie immers te doen verzanden tot een louter economisch samenwerkingsverband , dat niet meer in staat zal zijn om de belangrijke supranationale bevoegdheden op een gecoördineerde manier uit te oefenen. Een Unie zonder slagkracht en ziel, verlamd door interne tegenstellingen.

Een dialoog met de "civil society" om het eigen grote gelijk door te duwen is niet wat de bevolking vraagt. De politieke leiders moeten met een open vizier nu maar eens eindelijk het kerndebat over de toekomst van de Europese Unie durven aangaan. Aldus Frieda Brepoels

LAAT EEN REACTIE ACHTER