Stop aan de lange disclaimers !

Je drukt tientallen mails per dag af. Daarvan heeft de helft een disclaimer van een halve pagina of meer en de andere helft een disclaimer waarvan je voor het laatste lijntje net nog een tweede blad moet afdrukken. Eindresultaat ? Nóg meer papier op je bureau en bergen kladblaadjes die je mooi opspaart en uiteindelijk vertwijfeld de papierbak in gooit. Komt het je bekend voor ?

Bij de OVAM hebben ze er iets op gevonden. De volledige tekst van de disclaimer is verhuisd naar de website en elke e-mail eindigt met de summiere verwijzing: "Disclaimer: www.ovam.be".

Da's wat anders dan : " De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden. De inhoud van de e-mails en de
toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de organisatie tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van de organisatie.

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen."

"Disclaimer: www.ovam.be" zegt alles, zorgt ervoor dat de e-mails niet onnodig belast worden en bespaart heel wat papier bij het uitprinten van de e-mails. Aldus OVAM

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here