Holibiefederatie wijst CD&V oplossing af

Gisteren heeft de CD&V haar steun voor de openstelling van de adoptie voor holebi's ingetrokken. De CD&V kiest nu voor een halfslachtige en ingewikkelde oplossing van mee-ouderschap en zorgouderschap. De Holebifederatie reageert verontwaardigd op deze koerswijziging en vraagt de paarse meerderheidspartijen om de piste van de openstelling van de adoptie niet op te geven.

Onder druk van het lobbywerk vanuit conservatief-christelijke hoek en gesteund door het standpunt van Roger Pauly van de Gezinsbond heeft de CD&V vandaag haar steun voor de openstelling van de adoptie ingetrokken.

De door de CD&V voorgestelde piste van het zorgouderschap is belangrijk voor de nieuw-samengestelde gezinnen, waarbij het kind reeds twee volwaardige juridische ouders heeft. Voor kinderen die opgroeien in holebi-gezinnen na KID of na éénouderadoptie biedt deze regeling slechts een halfslachtige oplossing. Voor deze gezinnen zou de openstelling van de adoptie, waardoor volwaardige juridische banden ontstaan, een betere oplossing bieden.

De door de CD&V voorgestelde regeling is veel te ingewikkeld voor de betrokkenen. De rechten en plichten die samengaan met de adoptie zijn voor iedereen duidelijk – en alomvattend – in tegenstelling tot de regeling voor het mee-ouderschap en het zorgouderschap die de CD&V voorstelt.

De door de CD&V voorgestelde regeling zwijgt bovendien over kinderen die opgroeien in een gezin van twee mannen na een éénouderadoptie en bevat daardoor mogelijk een ongerechtvaardigde discriminatie tussen de kinderen die opgroeien in lesbische gezinnen en de kinderen die opgroeien in homogezinnen.

Tenslotte is het voorstel van de CD&V strijdig met het door haar ingenomen standpunt in het document "Thuis: het Gezinsplan van CD&V" van mei 2005. Hierin staat immers op blz. 14 : "Om de feitelijke opvoedingssituatie voor de KID-kinderen te bevestigen is een solide regeling nuttig waarbij de gehuwde/wettelijk samenwonende meemoeder, die instemt met de inseminatie van haar partner van rechtswege, vanaf de geboorte, volwaardige juridische ouder van het kind wordt". Welnu, de adoptie kan tot zo'n volwaardig juridisch ouderschap leiden, het mee-ouderschap of het zorgouderschap niet.

De Holebifederatie hoopt dat de paarse meerderheidspartijen consequent zullen blijven ijveren voor de openstelling van de adoptie en hoopt dat de CD&V haar mandatarissen die deze openstelling willen steunen, vrij zal laten stemmen. Aldus Wim Peeters, Algemeen Directeur Holebifederatie.

DELEN
Vorig artikelAlarmfase hittegolf
Volgend artikelDNA-test bij baby Donna

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here