Van der Maelen boos op VLD en ook over houding CD&V

Sp.a-fractieleider Dirk Van der Maelen boos op VLD en verontwaardigd over houding CD&V. Deze morgen, bij de bespreking van de programmawet in de Commissie Financiën, heeft sp.a-fractieleider Dirk Van der Maelen tot zijn verbazing vastgesteld dat én de VLD én de CD&V afhaken in de strijd tegen de fiscale fraude. Het Rekenhof onthulde onlangs dat in Antwerpen 10% en in Brussel en Charleroi zelfs 15% van de bedrijven geen belastingsaangifte indienen.

Als reactie op dit rapport dienden Dirk Van der Maelen en Annemie Roppe een wetsvoorstel in om aan deze ontoelaatbare situatie een oplossing te bieden.

Bij de laatste begrotingscontrole hadden de meerderheidspartijen VLD, MR, PS en sp.a afgesproken om het wetsvoorstel op te nemen in de programmawet. Op advies van de administratie van Financiën werd het zelfs uitgebreid tot belastingplichtigen "die laattijdig hun aangifte indienen". De praktijk leert immers dat belastingplichtigen die te kwader trouw zijn, de inspanningen van de fiscus om een ambtshalve aanslag (huidige wetgeving) of in de toekomst een forfaitaire aanslag (als de programmawet goedgekeurd is) teniet doen door alsnog een aangifte in te dienen.

Alle meerderheidspartijen stemden bij regeringsbesprekingen in met deze verbetering en Dirk Van der Maelen was deze morgen dan ook stomverbaasd te moeten vaststellen dat de VLD-leden VAN BIESEN en TOMMELEIN tégen het artikel uit de programmawet stemden. Dirk Van der Maelen heeft aangekondigd dat hij dit niet zo laat. "Dit krijgt nog een staartje" liet hij horen na afloop van de commissie.

De sp.a-fractieleider klaagt deze houding van zijn VLD-collega's aan. Hij vraagt de VLD-Kamerfractie zich bij de behandeling in plenaire zitting aan te sluiten bij de strijd tegen de fiscale fraude zoals die binnen de regering is afgesproken.

Dirk Van der Maelen klaagt ook de inconsequente houding aan van de CD&V. Ook deze partij vindt het blijkbaar niet zo'n probleem dat er bedrijven zijn die geen belastingsaangifte indienen en stemde eveneens tegen het voorstel. Deze CD&V-opstelling is des te merkwaardiger omdat de partij de afgelopen weken veel lippendienst leverde aan de strijd tegen de fiscale fraude maar afhaakt als haar een concreet voorstel wordt voorgelegd

Bron: Dirk Van der Maelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here