Verhofstad wil een BTW – verhoging voor aantal producten

In een eerste reactie op de voorstellen van premier Verhofstadt voor een verdere lastenverlaging van de arbeidskost, gaat UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, uiteraard akkoord met de inderdaad noodzakelijke verdere verlaging van de loonkost. Die verlaging koppelen aan een BTW – verhoging in eigen land voor een aantal producten, noemt de organisatie evenwel een gevaarlijke weg. UNIZO wijst op het gevaar van koopkrachtvlucht naar de buurlanden.

Daarom blijft de BTW – harmonisering in de E.U. en minstens met de buurlanden een eerste vereiste, waarschuwt de KMO – organisatie. Het voorstel van de premier de lasten op ploegenarbeid verder fors te verlagen kan UNIZO steunen op voorwaarde hetzelfde te doen voor de lasten op overuren.

De nadruk van de premier op de noodzaak de loonkost verder te verlagen gekoppeld aan een budgettair evenwicht, noemt UNIZO positief. Dat compenseren met een BTW – verhoging is, volgens UNIZO, gevaarlijk, ook al zouden sectoren als horeca en bouw daarvan worden uitgesloten. België is een klein land met vele dichtbij geleden grensstreken.

Welnu, het "normaal" BTW – tarief in ons land van 21 % is nu al hoger dan in de buurlanden. In Nederland is dat 19 % BTW, in Frankrijk 19,6 %, in Duitsland 16 % en in Luxemburg 15 % BTW. Binnen de E.U. ligt voor de BTW trouwens een kader vast met in elk land een normaal tarief met één of meerdere verlaagde tarieven. Een supertarief voor bijvoorbeeld luxeproducten is in Europa niet voorzien. In dat geval zou moeten worden overgeschakeld naar accijnzen of andere taksen.

Anderzijds waarschuwt UNIZO voor tegenstrijdige signalen vanuit België naar Europa. De premier zegt in zijn voorstel arbeidsintensieve sectoren zoals bouw en horeca te willen vrijstellen van BTW – verhoging. Anderzijds loopt nu binnen de E.U. een verlaagde BTW voor beperkt te kiezen arbeidsintensieve diensten. In ons land gaat het over renovatie bouw, fiets- en kledingherstelling. Dat systeem moet voor het eind van dit jaar verlengd worden.

Bovendien zijn bij ons ook nog een aantal andere sectoren zoals onder meer de bouw, de horeca, de kappers en de textielreinigers vragende partij voor een lagere BTW. Door het uitblijven van een harmonisering van de BTW en door de nu al lagere BTW – voeten in ons buurlanden, noemt UNIZO het "exporteren" van onze koopkracht naar die buurlanden een niet te onderschatten gevaar. De ondernemersorganisatie wijst erop hoe de particuliere consumptie vorig jaar in eigen land voor maar liefst 2,1% heeft bijgedragen tot de economische groei van in totaal 2,7 %. Een consumptievlucht kan de economische groei dus fors doen afkalven.

De premier wil voorts een verdere en aanzienlijke lastenverlaging voor de ploegenarbeid. Voor UNIZO kan dat maar als ook de even noodzakelijke verdere lastenverlaging voor overuren in dezelfde mate wordt doorgevoerd. Bovendien waarschuwt UNIZO ervoor de loonkost – evolutie in ons land dringend onder controle te houden. De ondernemersorganisatie maakt zich daarover grote zorgen onder meer gezien het overschrijden van de binnen het interprofessioneel akkoord afgesproken loonnorm in sommige belangrijke sectoren en de lastenverlagende maatregelen al doorgevoerd in buurlanden als Duitsland en Frankrijk. De regering moet die loonevolutie onder controle houden anders blijft het dweilen met de kraan open, besluit UNIZO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here