...

Opinie – Open-VLD aan de rand van de afgrond 2024

Opinie - Open-VLD aan de rand van de afgrond 2024

Opinie – Open-VLD aan de rand van de afgrond

Na de laatste verkiezingen van juni 2024 staat Open VLD aan de rand van de afgrond. Toch is niet alles verloren voor deze partij. Het is echter broodnodig om de juiste pionnen op de juiste plaats te krijgen en terug te keren naar hun roots. De afgelopen jaren hebben veel kiezers zich vervreemd gevoeld door de koers die de partij heeft gevaren.

Het is tijd voor een grondige herbronning. Open VLD moet zich opnieuw focussen op de kernwaarden van het liberalisme: individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en een beperkte rol van de overheid. Dit betekent ook dat de partij moet luisteren naar de zorgen van de burgers en transparanter moet zijn over hun beleid en beslissingen.

Het terugwinnen van het vertrouwen van de kiezer zal geen gemakkelijke taak zijn, maar het is essentieel voor het voortbestaan van de partij. Door oprecht te luisteren en de juiste mensen aan te stellen die de liberale idealen belichamen, kan Open VLD hopen op een betere toekomst. Het is een cruciale periode voor de partij, maar met de juiste strategie en inzet is herstel mogelijk.

Waarom Open-VLD slecht scoorde in 2024

De teloorgang van Open VLD begon na de beloften van een rechtse regering. De leden kozen massaal voor Egbert Lachaert als voorzitter. Echter, kort na zijn aantreden werd er een linkse regering gevormd om Alexander De Croo premier te maken. Hierbij werden te veel concessies gedaan aan de groene en socialisten, enkel om het premierschap te verzekeren. Een Vivaldi-regering met partijen die allemaal verlies hadden geleden, was voor veel mensen moeilijk te begrijpen.

In een poging om nieuwe kiezers aan te trekken, haalde Open VLD enkele witte konijnen binnen, onderandere “Sihame El Kaouakibi”. De partij betaalde El Kaouakibi 50.000 euro om haar politieke carrière te starten. Ondertussen zagen mensen hoe hun hard verdiende belastinggeld verspild werd. Andere schandalen deden de partij evenmin goed.

De liberalen werden bovendien gezien als de knechten van een linkse regering, wat de werkende mensen veel geld kostte. Het sluiten van kerncentrales om later weer te onderhandelen over hun heropening, het woke-beleid, LGBTIQA+ kwesties en de overdreven klimaatfocus stonden hoog op de agenda, terwijl dit 90% van de inwoners koud liet. Iedereen moest tegen elke prijs elektrisch rijden. Subsidies voor warmtepompen, isolatie en dergelijke werden verstrekt, maar de verhoudingen waren zoek. Wie kan dit blijven betalen.

Grote geldsommen gingen naar binnen- en buitenland, migratie, leeflonen voor vluchtelingen, enz.. Het geld kon niet op terwijl er ondertussen belastingen en heffingen werden geïnd om alles te bekostigen op de kap van de bevolking.

De voeling met de bevolking verloren

De partij heeft de afgelopen 25 jaar de voeling met de bevolking verloren. Ze staan niet meer achter een liberaal beleid dat hen in de kou laat staan. Het gesjoemel van sommige partijleden en de arrogante houding van oud-leden, denk aan de bonussen die koste wat het kost binnengehaald moesten worden, en de niet oprechte mea culpa’s, maakten het er niet beter op. Hoe goed De Croo het ook deed tijdens crisistijd, hij liet het afweten wanneer het er echt op aankwam.

Open-VLD Oppositiekuur?

Oppositiekuur? Dus vanaf de zijlijn cheerleaden voor een meer liberaal beleid zal niet veel helpen? Veel militanten zullen waarschijnlijk kiezen om van partij of naam te veranderen. Kijk naar de gemeenten waar N-VA de Open VLD heeft weggevaagd en het afgelopen jaar, de naam Open-VLD veranderden of stadslijsten samenstelden. Het is aan de partij deze versnippering te voorkomen en terug met een strak en haalbaar plan samen naar de kiezer te trekken.

Conclusie

De huidige koers van Open VLD heeft hen vervreemd van hun kiezers en hun idealen. De partij moet dringend herbronnen en herdefiniëren waar ze voor staat, willen ze niet verder in de vergetelheid raken. Het vertrouwen van de kiezer terugwinnen zal een moeilijke, maar noodzakelijke opgave zijn. Alleen door oprecht te luisteren naar de noden en zorgen van de bevolking kan Open-VLD hopen op een betere toekomst.