Vlaanderen erkent vrouwen als vredesbouwers

Vlaanderen gaat vrouwen die in oorlogsgebieden ijveren voor vrede actief ondersteunen. Tegelijkertijd gaat Vlaanderen meer vrouwen opnemen in zijn diplomatieke vertegenwoordiging. De Commissie Buitenlandse Aangelegenheden van het Vlaams parlement heeft daaromtrent deze namiddag een resolutie goedgekeurd waarin de rol van vrouwen bij vredesopbouw wordt erkend. Meteen vraagt het Vlaams parlement de regering om een Vlaams Actieplan voor de uitvoering van VN-resolutie 1325.

Die resolutie omschrijft de rol van vrouwen in vrede en veiligheid. Het voorstel komt van volksvertegenwoordigers Vera Dua (Groen!) en Eloi Glorieux (Groen!). Dua en Glorieux dienden hun resolutie in naar aanleiding van de Vlaamse Vredesweek 2004, een initiatief van onder meer Pax Christi Vlaanderen, de Nederlandstalige Vrouwenraad, vzw Vrede en de vredesstad Ieper. Het centrale thema van die Vredesweek was: "Vrouwen als kracht voor vrede."

In oorlogsgebieden trachten vrouwen immers niet enkel te overleven, ze proberen ook om de samenleving en hun gezin overeind te houden. Het zijn de vrouwen die tijdens een oorlog de zorg voor de kinderen op zich nemen, die gezondheidszorg, onderwijs en solidariteitsacties in stand houden en opzetten. De VN vraagt via resolutie 1325 vrouwen te betrekken bij alle vredesinitiatieven. Op voorstel van de Groen!-volksvertegenwoordigers Dua en Glorieux vraagt het Vlaams parlement nu aan de Vlaamse regering via een Actieplan de uitvoering van deze VN-resolutie in Vlaanderen te realiseren.

"Concreet stellen wij voor dat het Vlaamse Vredesinstituut wordt belast met het voorbereiden van een Vlaams Actieplan," stelt Eloi Glorieux. "Dat Actieplan moet verduidelijken hoe Vlaanderen de bepaling voorzien in de VN-resolutie 1325 zal concretiseren. Zo zal Vlaanderen – in het kader van dit Actieplan – bijvoorbeeld steun gaan geven aan vrouwengroepen om te participeren aan het vredes- en heropbouwproces of de opvang van slachtoffers van verkrachting en andere vormen van seksueel geweld gaan ondersteunen. Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat Vlaanderen oog zal moeten hebben voor meer vrouwelijke diplomaten." Aldus Groen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here